Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men inntil videre legger vi ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Mer informasjon her
   
Økonomi og Lønnsomhet  > Strukturstatistikk
Overnattings- og Serveringsnæringen
 > Sammenlikne regioner
I denne modulen kan du sammenlikne regionene etter verdiskapning og andre utvalgte kjennemerker fra strukturstatistikken for Overnattings- og serveringsnæringen. Det er også beregnet verdier per sysselsatt og per bedrift.
Modulen bygger på strukturstatistikken fra Statistisk sentralbyrå. Denne dekker alle bedrifter - ikke bare aksjeselskaper.
Modulen inneholder tabeller og figurer for flere næringsgrupper innen overnatting og servering.
Den åpner med å vise tall for Overnattings- og serveringsnæringen samlet (Nace 55_56)..
Velg annen næringsgruppe i det grå feltet nedenfor. Tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt næring.
Flere moduler med strukturstatistikk for  Overnattings og Serveringsnæringen finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Økonomi og Lønnsomhet:
Flere moduler med statistikk for økonomi og lønnsomhet finnes fra menyen i toppmargen - under Økonomi /Lønnsomhet. Der ligger moduler som viser utviklingen for din region og moduler som sammenlikner og rangerer regioner.
     
    Velg Næring >>  
     
Tabell 1. Driftsinntekter, verdiskapning mv i valgt næring og valgte regioner.  2017    
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Velg regioner med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet.

Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner. Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i tabellen.
 
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking.

Figurene er begrenset til å vise 6 regioner.
     
     
Verdiskapning i valgt næring og valgte regioner. 2017
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series.
  Driftsinntekter i valgt næring og valgte regioner. 2017. Prosent
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series.
  Driftsresultat i valgt næring og valgte regioner. 2017
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series.
     
     
Verdiskapning per sysselsatt i valgt næring og valgte regioner. 2017. 1000kr
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series.
  Driftsinntekter per sysselsatt i valgt næring og valgte regioner. 2017. Prosent. 1000kr
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series.
  Driftsresultat per sysselsatt i valgt næring og valgte regioner. 2017. 1000kr
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series.
     
     
Verdiskapning per bedrift i valgt næring og valgte regioner. 2017. 1000kr
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series.
  Driftsinntekter per bedrift i valgt næring og valgte regioner. 2017. Prosent. 1000kr
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series.
  Driftsresultat per bedrift i valgt næring og valgte regioner. 2017. 1000kr
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss