Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Økonomi og Lønnsomhet  > Sysselsetting
Sysselsettingsstruktur
 > Sammenlikne regioner
I denne modulen kan du sammenlikne næringsstruktur og hvilken betydning Overnatting- og servering har i valgte regioner.
Modulen viser næringsstrukturen i valgte region basert på sysselsettingens fordeling på næringene (etter arbeidsted).
Tabell 1 viser antall sysselsatte i næringsområdene - mens tabell 2 viser den prosentvise fordelingen.
Overnattings og serveringsnæringen er også delt opp i næringene Overnatting og Servering.
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 (kodene er angitt i tabellene).
Datagrunnlaget er hentet fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken til Statistisk sentralbyrå.
Velg fylke med valgboksen i det grå feltet nedenfor - og velg regioner innen fylket med valgknappen i tabellhodene. 
Flere moduler med næringsstruktur og Overnattings- og Serveringsnæringens betydning finnes fra menylinjen nedenfor
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Økonomi og Lønnsomhet:
Flere moduler med statistikk for økonomi og lønnsomhet finnes fra menyen i toppmargen - under Økonomi /Lønnsomhet. Der ligger moduler som viser utviklingen for din region og moduler som sammenlikner og rangerer regioner.
     
 Velg Fylke >>  
     
Tabell 1. Næringsstruktur Antall sysselsatte etter næringsområde. 2018    
  Med valgboksen "Velg Fylke" over til venstre kan du velge regioner innen ett fylke. Dette valget gjelder for begge tabeller.

Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du deretter velge regioner innen fylket.

Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.

Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner. Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i tabellen.
 
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking.

Figurene er begrenset til å vise 6 regioner.
     
     
Antall sysselsatte i 55 Overnatting. Valgte regioner. 2018
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Antall sysselsatte i 56 Servering. Valgte regioner. 2018
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Antall sysselsatte i 55-56 Overnatting og Servering. Valgte regioner. 2018
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     
     
Tabell 2. Næringsstruktur Andel sysselsatte etter næringsområde. 2018. Prosent
  OBS: Fylke velges i tabell 1 ovenfor - og dette valget gjelder også for tabell 2.

Regioner velges separat i tabell 1 og 2.

Figurene er begrenset til å vise 6 regioner.
     
     
Andel sysselsatte i 55 Overnatting. Valgte regioner. Prosent. 2018
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Andel sysselsatte i 56 Servering. Valgte regioner. Prosent. 2018
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Andel sysselsatte i 55-56 Overnatting og Servering. Valgte regioner. Prosent. 2018
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss