Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Sommer Juni-august  > Din region > Hotellenes losjiøkonomi
Modulen belyser hotellenes losjiøkonomi for sommersesongen juni-august 2018 - sammenliknet med samme periode 2017.
Modulen viser losjiøkonomiske nøkkeltall, romutnytting og hotellmarkedet fordelt etter gjestenes formål med oppholdet.
Velg region i boksen nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region.
Tabellene er interaktive og kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende/synkende.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke.
Skip Navigation Links
Oversyn Marked og Økonomi
Hotellenes Losjiøkonomi
Markedsstruktur
Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
  Velg Fylke >>>            Velg region >>>       << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region. Juni-august 2018 og 2017
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2018/2017 
Markedsandel % 
2018 
2017 
2016 
Absolutt 
Prosent 
2018 
2017 
LandetLosjiinntekt 1000kr5 022 7514 743 9074 474 879278 8445,9100,0100,0
LandetKr. per overnatting578559535193,40,00,0
LandetKr. per solgt rom978942893363,80,00,0
LandetKr. per disp. rom664641599233,60,00,0
LandetKr. per gjest892835808566,80,00,0
LandetHoteller (antall)9799981 021-19-1,9100,0100,0
LandetRom (antall)82 21580 44881 1361 7672,2100,0100,0
LandetSenger (antall)178 606168 750171 2719 8565,8100,0100,0
LandetRom-døgn7 563 7747 401 1817 464 529162 5932,2100,0100,0
LandetSolgte rom5 137 6665 036 5165 011 327101 1502,0100,0100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 1.1  Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring 2018/2017. Prosent
The chart showing 2019 series.
     
     
Tabell 2. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region. Juni-august 2018 og 2017
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2018 
2017 
2016 
LandetKaputnytting rom (%)67,9068,1067,10
LandetKaputnytting senger (%)52,9054,7053,00
LandetOppholdstid per gjest1,541,501,51
LandetOppholdstid for nordmenn1,581,551,57
LandetOppholdstid for utlendinger1,481,411,43
LandetOvernattinger per solgt rom1,691,691,67
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 2.1  Kapasitetsutnytting. 2018 og 2017. Prosent
The chart showing 2018 series, 2019 series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region. Juni-august 2018 og 2017
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2018/2017 
Markedsandel % 
Betyd ning 2018*) Prosent 
2018 (Descending)
2017 
2016 
Antall 
Prosent 
2018 
2017 
Landet.I alt 8 690 1368 490 1018 358 608200 0352,4100,00100,00100,0
LandetKurs/Ferie6 162 9266 049 2606 151 784113 6661,9100,00100,0070,9
LandetFerie_Fritid5 543 0845 481 3295 488 79561 7551,1100,00100,0063,8
LandetKurs/Yrke3 147 0513 008 7722 869 813138 2794,6100,00100,0036,2
LandetYrke2 527 2092 440 8412 206 82486 3683,5100,00100,0029,1
LandetKurs_Konf619 842567 931662 98951 9119,1100,00100,007,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 3.1  Hotellovernattinger etter formål. 2018. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss