Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men inntil videre legger vi ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Mer informasjon her
   
Sommer Juni-august  > Din region > Hotellenes losjiøkonomi
Modulen belyser hotellenes losjiøkonomi for sommersesongen juni-august 2019 - sammenliknet med samme periode 2018.
Modulen viser losjiøkonomiske nøkkeltall, romutnytting og hotellmarkedet fordelt etter gjestenes formål med oppholdet.
Velg region i boksen nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region.
Tabellene er interaktive og kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende/synkende.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke.
Skip Navigation Links
Oversyn Marked og Økonomi
Hotellenes Losjiøkonomi
Markedsstruktur
Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
  Velg Fylke >>>            Velg region >>>       << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region. Juni-august 2019 og 2018
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
2019 
2018 
2017 
Absolutt 
Prosent 
2019 
2018 
LandetLosjiinntekt 1000kr5 480 1845 022 7514 743 907457 4339,1100,0100,0
LandetKr. per overnatting598578559203,50,00,0
LandetKr. per solgt rom1 016978942394,00,00,0
LandetKr. per disp. rom694664641304,60,00,0
LandetKr. per gjest941892835495,50,00,0
LandetHoteller (antall)1 006979998272,7100,0100,0
LandetRom (antall)85 78082 21580 4483 5654,3100,0100,0
LandetSenger (antall)188 023178 606168 7509 4185,3100,0100,0
LandetRom-døgn7 891 7297 563 7747 401 181327 9554,3100,0100,0
LandetSolgte rom5 391 3915 137 6665 036 516253 7254,9100,0100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 1.1  Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring 2019/2018. Prosent
The chart showing 2020 series.
     
     
Tabell 2. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region. Juni-august 2019 og 2018
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2019 
2018 
2017 
LandetKaputnytting rom (%)68,3067,9068,10
LandetKaputnytting senger (%)53,0052,9054,70
LandetOppholdstid per gjest1,571,541,50
LandetOppholdstid for nordmenn1,611,581,55
LandetOppholdstid for utlendinger1,521,481,41
LandetOvernattinger per solgt rom1,701,691,69
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 2.1  Kapasitetsutnytting. 2019 og 2018. Prosent
The chart showing 2019 series, 2020 series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region. Juni-august 2019 og 2018
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
Betyd ning 2019*) Prosent 
2019 (Descending)
2018 
2017 
Antall 
Prosent 
2019 
2018 
Landet.I alt 9 159 7958 690 1368 490 101469 6595,4100,00100,00100,0
LandetKurs/Ferie6 561 4946 162 9266 049 260398 5686,5100,00100,0071,6
LandetFerie_Fritid5 974 2425 543 0845 481 329431 1587,8100,00100,0065,2
LandetKurs/Yrke3 185 5533 147 0513 008 77238 5021,2100,00100,0034,8
LandetYrke2 598 3012 527 2092 440 84171 0922,8100,00100,0028,4
LandetKurs_Konf587 252619 842567 931-32 590-5,3100,00100,006,4
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 3.1  Hotellovernattinger etter formål. 2019. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss