Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Sommer Mai-september  > Sammenlikne regioner > Camping og hyttegrender
I denne modulen kan du sammenlikne overnattinger ved camping/hyttegrender i valgte regioner.
I utgangspunktet viser modulen regioner i Østfold fylke
Velg annet fylke i tabelloverskriften på tabell 1.
Velg regioner innen fylket med filterknappen "Velg Regioner" i tabellhodet. 
Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke
Du kan også velge andre år i tabelloverskriften.
Flere moduler med sammenlikning av valgte regioner finnes fra lenkene nedenfor.
Skip Navigation Links
HotellMarked
HotellØkonomi
HotellFormål
Camping og Hytter
Samlet Marked
  Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
Tabell 1. Campingplasser og hyttegrender*). Overnattinger for valgte regioner i    
 Mai-september   
   
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
*) For fylker og landsdeler er også overnattinger ved vandrerhjem regnet med.
OBS: Baltikum er også regnet med i Øst-Europa.
  Med valgboksene i tabelloverskriften kan du velge årgang og fylke. Disse valgene gjelder for begge tabeller.

Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du velge regioner innen fylket.

Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.

Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner. Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i tabellen.
 
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking.

Figurene viser max 6 regioner
     
     
Fig 1. Overnattinger i alt. Valgte regioner
The chart showing I alt series.
  Fig 2. Norske overnattinger. Valgte regioner
The chart showing Norge series.
  Fig 3. Utenlandske overnattinger. Valgte regioner
The chart showing Utland i alt series.
     
     
Tabell 2. Campingplasser og hyttegrender*). Overnattinger etter detaljerte markeder for valgte regioner.
 Mai-september i valgt år
   
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
*) For fylker og landsdeler er også overnattinger ved vandrerhjem regnet med.
  OBS: Årgang og fylke velges i tabell 1 ovenfor - og dette valget gjelder også for tabell 2.

Regioner velges separat i tabell 1 og 2
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss