Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Sommer Mai-september  > DinRegion > Utvikling > HotellØkonomi
Denne modulen belyser utviklingen i hotellenes losjiøkonomi de siste årene.
Modulen viser nøkkeltall basert på losjiinntekten, romutnytting og hotellmarkedet fordelt etter gjestenes formål med oppholdet.
Velg region i boksen nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke.
Skip Navigation Links
Overnattingsmarkeder
Aggregerte Markeder
Hotellenes Losjiøkonomi
  Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
   Velg Fylke >>>             Velg region >>>       << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Hoteller. Losjiøkonomi og nøkkeltall*) for valgt region. Mai-september 2011-2019
[Collapse]0000 Landet
201120122013201420152016201720182019
Losjiinntekter. 1000 kr6 507 7886 738 3256 644 3696 891 2677 209 0577 323 2157 818 5197 829 3288 407 310
Inntekt per overnatting. Kr951975977964923876921901918
Inntekt per solgt rom. Kr1 0031 0131 0019929859621 0029941 006
Inntekt per disp rom. Kr584588560588600602647626645
Inntekt per gjest. Kr9921 0259991 013982930949962998
Solgte_rom6 488 0426 653 9666 640 6646 943 4847 322 4307 613 6827 801 6847 873 0468 353 651
Kaputnytting Rom. %58,258,156,059,360,962,664,562,9183,6
Kaputnytting Senger. %41,841,339,542,445,146,948,846,4128,7
Hoteller (antall)1 0421 0311 0791 0311 0221 008983970992
Senger (antall)156 391160 682165 429163 653165 523167 433165 754177 264185 088
Rom (antall)72 82174 85777 51876 54178 53779 48279 03281 75085 152
Romdøgn tilbudt11 141 63411 453 09511 860 23011 710 82712 016 20712 160 72912 091 87512 507 72513 028 216
Oppholdstid (netter)1,521,551,511,561,561,521,501,551,58
Oppholdstid nordmenn1,561,561,541,581,591,561,551,571,60
Oppholdstid utlendinger1,451,521,441,521,501,461,431,501,55
Overnattinger per rom1,541,531,511,531,561,581,591,601,60
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
*) Losjiinntekt g økonomiske nøkkeltall er regnet i faste priser
  Hoteller. Losjiomsetning. 2011-2019. 1000 kr
The chart showing Losjiinntekt series.
     
     
Inntekt per solgt og disponibelt hotellrom. 2011-2019. Kroner
The chart showing Innt per solgt rom series, Innt per disp rom series.
  Kapasitetsutnytting for rom og senger. 2011-2019. Prosent
The chart showing Kaputn. Rom series, Kaputn. Senger series.
  Oppholdstid for nordmenn og utlendinger. 2011-2019. Netter
The chart showing Oppholdstid Nordmenn series, Oppholdstid Utlendinger series.
     
     
Tabell 2. Hoteller. Overnattinger etter formål - for valgt region. Mai-september 2011-2019
[Collapse]0000 Landet
201120122013201420152016201720182019
Ialt10 004 17710 155 63810 007 43810 627 41311 425 12912 009 15412 387 29212 587 76113 336 792
Kurs og konferanse1 030 8901 001 340994 6661 051 7631 097 3031 202 0121 134 5161 106 0641 109 537
Yrke ellers3 280 2923 438 8213 478 6973 686 3943 501 9463 598 0103 998 7324 044 1814 253 217
Ferie og fritid5 692 9955 715 4775 534 0755 889 2566 826 2037 209 1327 254 0447 437 5097 974 038
Yrke og Kurs/konf i alt4 311 1824 440 1614 473 3634 738 1574 599 2494 800 0225 133 2485 150 2455 362 754
Ferie og Kurs/konf ialt6 723 8856 716 8176 528 7416 941 0197 923 5068 411 1448 388 5608 543 5739 083 575
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Hotellovernattinger etter formål. 2011-2019
The chart showing Ferie/Fritid series, Kurs/Konferanse series, Yrke ellers series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss