Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Status 2019  > Din region > Hotellenes losjiøkonomi
Modulen belyser hotellenes losjiøkonomi for Januar-november 2019 - sammenliknet med samme periode 2018.
Modulen viser losjiøkonomiske nøkkeltall, romutnytting og hotellmarkedet fordelt etter gjestenes formål med oppholdet.
Velg region i boksen nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region.
Tabellene er interaktive og kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende/synkende.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke - eller alle tall er lik 0.
Skip Navigation Links
Oversikt
Overnattingsmarkeder
Losjiøkonomi
Markedsstruktur
Kapasitet
Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
  Velg Fylke >>>            Velg region >>>       << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region. Januar-november 2019 og 2018
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
2019 
2018 
2017 
Absolutt 
Prosent 
2019 
2018 
LandetLosjiinntekt 1000kr15 472 58014 360 84713 923 6441 111 7337,7100,0100,0
LandetKr. per overnatting654639632152,40,00,0
LandetKr. per solgt rom985961947242,50,00,0
LandetKr. per disp. rom563543542203,70,00,0
LandetKr. per gjest1 0681 023990444,30,00,0
LandetHoteller (antall)942920941232,5100,0100,0
LandetRom (antall)82 30479 24776 8453 0573,9100,0100,0
LandetSenger (antall)177 957170 264160 9727 6934,5100,0100,0
LandetRom-døgn27 489 49626 468 38325 666 2091 021 1133,9100,0100,0
LandetSolgte rom15 710 48814 946 64714 704 263763 8415,1100,0100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 1.1  Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring fra 2018 til 2019. Prosent
The chart showing 2019 series.
     
     
Tabell 2. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region. Januar-november 2019 og 2018
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2019 
2018 
2017 
LandetKaputnytting rom (%)57,2056,5057,30
LandetKaputnytting senger (%)39,8039,5041,00
LandetOppholdstid per gjest1,631,601,57
LandetOppholdstid for nordmenn1,611,591,57
LandetOppholdstid for utlendinger1,701,641,55
LandetOvernattinger per solgt rom1,511,501,50
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 2.1  Kapasitetsutnytting. 2019 og 2018. Prosent
The chart showing 2018 series, 2019 series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region. Januar-november 2019 og 2018
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
Betyd ning 2019*) Prosent 
2019 (Descending)
2018 
2017 
Antall 
Prosent 
2019 
2018 
Landet.I alt 23 644 57122 475 11222 024 2991 169 4595,2100,00100,00100,0
LandetKurs/Ferie15 145 10014 333 88914 023 953811 2115,7100,00100,0064,1
LandetFerie_Fritid12 476 08311 638 98311 278 687837 1007,2100,00100,0052,8
LandetKurs/Yrke11 168 48810 836 11910 745 612332 3693,1100,00100,0047,2
LandetYrke8 499 4718 141 2138 000 346358 2584,4100,00100,0035,9
LandetKurs_Konf2 669 0172 694 9062 745 266-25 889-1,0100,00100,0011,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
*) Kurs/Yrke i alt er summen av kurs/konferanse og annen yrkestrafikk.
Kurs/Ferie i alt er summen av kurs/konferanse og ferie/fritidstrafikk.
  Fig 3.1  Hotellovernattinger etter formål. 2019. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss