Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men inntil videre legger vi ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Mer informasjon her
   
Status 2020  > Din region > Hotellenes losjiøkonomi
Modulen belyser hotellenes losjiøkonomi for Januar-juni 2020 - sammenliknet med samme periode 2019.
Modulen viser losjiøkonomiske nøkkeltall, romutnytting og hotellmarkedet fordelt etter gjestenes formål med oppholdet.
Velg region i boksen nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region.
Tabellene er interaktive og kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende/synkende.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke - eller alle tall er lik 0.
Skip Navigation Links
Oversikt
Overnattingsmarkeder
Losjiøkonomi
Markedsstruktur
Kapasitet
Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
  Velg Fylke >>>            Velg region >>>       << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region. Januar-juni 2020 og 2019
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
2020 
2019 
2018 
Absolutt 
Prosent 
2020 
2019 
LandetLosjiinntekt 1000kr4 170 4057 683 6397 165 565-3 513 234-45,7100,0100,0
LandetKr. per overnatting68567965760,90,00,0
LandetKr. per solgt rom971987957-16-1,60,00,0
LandetKr. per disp. rom357529506-172-32,60,00,0
LandetKr. per gjest1 2171 1301 080867,60,00,0
LandetHoteller (antall)835920911-85-9,2100,0100,0
LandetRom (antall)64 25580 23178 232-15 976-19,9100,0100,0
LandetSenger (antall)137 493172 417164 988-34 924-20,3100,0100,0
LandetRom-døgn11 694 34914 521 76314 160 053-2 827 414-19,5100,0100,0
LandetSolgte rom4 295 1257 785 5237 490 687-3 490 398-44,8100,0100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 1.1  Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring fra 2019 til 2020. Prosent
The chart showing 2020 series.
     
     
Tabell 2. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region. Januar-juni 2020 og 2019
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2020 
2019 
2018 
LandetKaputnytting rom (%)36,7053,6052,90
LandetKaputnytting senger (%)24,3036,3036,50
LandetOppholdstid per gjest1,781,671,64
LandetOppholdstid for nordmenn1,671,611,60
LandetOppholdstid for utlendinger2,371,821,76
LandetOvernattinger per solgt rom1,421,451,46
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 2.1  Kapasitetsutnytting. 2020 og 2019. Prosent
The chart showing 2019 series, 2020 series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region. Januar-juni 2020 og 2019
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
Betyd ning 2020*) Prosent 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
Prosent 
2020 
2019 
Landet.I alt 6 089 47111 318 70210 903 166-5 229 231-46,2100,00100,00100,0
LandetKurs/Ferie3 496 5916 993 1296 760 068-3 496 538-50,0100,00100,0057,4
LandetKurs/Yrke3 239 0895 786 5555 576 529-2 547 466-44,0100,00100,0053,2
LandetFerie_Fritid2 850 3825 532 1475 326 632-2 681 765-48,5100,00100,0046,8
LandetYrke2 592 8804 325 5734 143 093-1 732 693-40,1100,00100,0042,6
LandetKurs_Konf646 2091 460 9821 433 436-814 773-55,8100,00100,0010,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
*) Kurs/Yrke i alt er summen av kurs/konferanse og annen yrkestrafikk.
Kurs/Ferie i alt er summen av kurs/konferanse og ferie/fritidstrafikk.
  Fig 3.1  Hotellovernattinger etter formål. 2020. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss