Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - og blir ikke oppdatert med statistikk for regioner og kommuner fra januar 2020. Mer informasjon her
   
Status 2020  > Din region > Hotellenes losjiøkonomi
Modulen belyser hotellenes losjiøkonomi for Januar-januar 2020 - sammenliknet med samme periode 2019.
Modulen viser losjiøkonomiske nøkkeltall, romutnytting og hotellmarkedet fordelt etter gjestenes formål med oppholdet.
Velg region i boksen nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region.
Tabellene er interaktive og kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende/synkende.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke - eller alle tall er lik 0.
Skip Navigation Links
Oversikt
Overnattingsmarkeder
Losjiøkonomi
Markedsstruktur
Kapasitet
Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
  Velg Fylke >>>            Velg region >>>       << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region. Januar-januar 2020 og 2019
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
2020 
2019 
2018 
Absolutt 
Prosent 
2020 
2019 
LandetLosjiinntekt 1000kr2 317 0312 077 7862 003 558239 24511,5100,0100,0
LandetKr. per overnatting67967265471,00,00,0
LandetKr. per solgt rom975950932252,60,00,0
LandetKr. per disp. rom482459450235,00,00,0
LandetKr. per gjest1 1881 1711 129171,40,00,0
LandetHoteller (antall)903866856374,2100,0100,0
LandetRom (antall)80 13076 69375 4593 4364,5100,0100,0
LandetSenger (antall)170 338163 504157 5696 8344,2100,0100,0
LandetRom-døgn4 807 7734 524 8984 452 066282 8756,3100,0100,0
LandetSolgte rom2 376 8452 186 9982 149 337189 8478,7100,0100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 1.1  Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring fra 2019 til 2020. Prosent
The chart showing 2020 series.
     
     
Tabell 2. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region. Januar-januar 2020 og 2019
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2020 
2019 
2018 
LandetKaputnytting rom (%)49,4048,3048,30
LandetKaputnytting senger (%)33,4032,0032,90
LandetOppholdstid per gjest1,751,741,73
LandetOppholdstid for nordmenn1,631,621,61
LandetOppholdstid for utlendinger2,262,282,20
LandetOvernattinger per solgt rom1,441,411,42
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 2.1  Kapasitetsutnytting. 2020 og 2019. Prosent
The chart showing 2019 series, 2020 series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region. Januar-januar 2020 og 2019
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
Betyd ning 2020*) Prosent 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
Prosent 
2020 
2019 
Landet.I alt 3 411 1343 090 8343 062 698320 30010,4100,00100,00100,0
LandetKurs/Ferie2 064 7581 813 4301 836 953251 32813,9100,00100,0060,5
LandetKurs/Yrke1 804 9241 704 8191 699 164100 1055,9100,00100,0052,9
LandetFerie_Fritid1 606 2101 386 0151 363 532220 19515,9100,00100,0047,1
LandetYrke1 346 3761 277 4041 225 74368 9725,4100,00100,0039,5
LandetKurs_Konf458 548427 415473 42131 1337,3100,00100,0013,4
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
*) Kurs/Yrke i alt er summen av kurs/konferanse og annen yrkestrafikk.
Kurs/Ferie i alt er summen av kurs/konferanse og ferie/fritidstrafikk.
  Fig 3.1  Hotellovernattinger etter formål. 2020. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss