Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Status 2019  > Din region > Hotellenes losjiøkonomi
Modulen belyser hotellenes losjiøkonomi for Januar-juli 2019 - sammenliknet med samme periode 2018.
Modulen viser losjiøkonomiske nøkkeltall, romutnytting og hotellmarkedet fordelt etter gjestenes formål med oppholdet.
Velg region i boksen nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region.
Tabellene er interaktive og kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende/synkende.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke - eller alle tall er lik 0.
Skip Navigation Links
Oversikt
Overnattingsmarkeder
Losjiøkonomi
Markedsstruktur
Kapasitet
Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
  Velg Fylke >>>            Velg region >>>       << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region. Januar-juli 2019 og 2018
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
2019 
2018 
2017 
Absolutt 
Prosent 
2019 
2018 
LandetLosjiinntekt 1000kr9 387 0048 717 0488 352 123669 9567,7100,0100,0
LandetKr. per overnatting639619613203,20,00,0
LandetKr. per solgt rom983951937323,30,00,0
LandetKr. per disp. rom547522518244,70,00,0
LandetKr. per gjest1 0521 002966494,90,00,0
LandetHoteller (antall)932920940121,3100,0100,0
LandetRom (antall)81 00478 74876 0332 2562,9100,0100,0
LandetSenger (antall)174 895167 471159 5747 4254,4100,0100,0
LandetRom-døgn17 172 86316 694 63116 119 081478 2322,9100,0100,0
LandetSolgte rom9 551 6279 165 7588 909 946385 8694,2100,0100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 1.1  Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring fra 2018 til 2019. Prosent
The chart showing 2019 series.
     
     
Tabell 2. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region. Januar-juli 2019 og 2018
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2019 
2018 
2017 
LandetKaputnytting rom (%)55,6054,9055,30
LandetKaputnytting senger (%)39,6039,7040,30
LandetOppholdstid per gjest1,651,621,57
LandetOppholdstid for nordmenn1,611,601,58
LandetOppholdstid for utlendinger1,731,671,57
LandetOvernattinger per solgt rom1,541,541,53
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 2.1  Kapasitetsutnytting. 2019 og 2018. Prosent
The chart showing 2018 series, 2019 series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region. Januar-juli 2019 og 2018
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
Betyd ning 2019*) Prosent 
2019 (Descending)
2018 
2017 
Antall 
Prosent 
2019 
2018 
Landet.I alt 14 685 87914 079 23613 622 359606 6434,3100,00100,00100,0
LandetKurs/Ferie9 541 6379 139 9228 839 410401 7154,4100,00100,0065,0
LandetFerie_Fritid7 951 9667 577 5277 278 043374 4394,9100,00100,0054,1
LandetKurs/Yrke6 733 9136 501 7046 344 316232 2093,6100,00100,0045,9
LandetYrke5 144 2424 939 3094 782 949204 9334,1100,00100,0035,0
LandetKurs_Konf1 589 6711 562 3951 561 36727 2761,7100,00100,0010,8
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
*) Kurs/Yrke i alt er summen av kurs/konferanse og annen yrkestrafikk.
Kurs/Ferie i alt er summen av kurs/konferanse og ferie/fritidstrafikk.
  Fig 3.1  Hotellovernattinger etter formål. 2019. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss