Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
   
Transport  > Jernbanetransport > Banestrekninger
Denne modulen belyser utviklingen i passasjertrafikken ved utvalgte jernbanestrekninger.
Modulen viser utviklingen i antall passasjerer, utført transportarbeid, reiselengde og kapasitetsutnytting - siden 2012.
Datagrunnlaget er hentet fra jernbanestatistikken i Statistisk sentralbyrå.
Flere moduler som belyser passasjertrafikken på jernbanestrekninger finnes fra menylinjen nedenfor.


Skip Navigation Links
Velg banestrekning
Sammenlikne Banestrekninger
  Transport:
Modulene under Transport viser et utvalg reiselivsrelevant transportstatistikk - med en regional dimensjon.Forløpig er det lagt inn moduler for passasjertrafikken ved flyplassene, trafikken med Hurtigruta og togtrafikk etter banestrekning.
Flere moduler med transportstatistikk finnes fra menyen i toppmargen - under Transport.
     
Tabell 1. Passasjerer, transportytelser og kapasitetsutnytting for valgt banestrekning. 2012-2018.    
            
Velg Banestrekning   >>>  
   
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
Fig 1. Antall passasjerer i alt. Valgt banestrekning. 2012-2018
The chart showing Series 1 series.
     
     
Fig 2. Passasjerkilometer (1000). Valgt banestrekning. 2012-2018
The chart showing Series 1 series.
  Fig 3. Reiselengde per passasjer. Kms. Valgt banestrekning. 2012-2018
The chart showing Series 1 series.
  Fig 4. Kapasitetsutnytting*). Valgt banestrekning. 2012-2018. Prosent
The chart showing Series 1 series.
*) Utnytting av togenes setekapasitet
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss