Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering.
Mer informasjon her
   
Transport  > Lufttransport > Sammenlikne Flyplasser
I denne modulen kan du sammenlikne valgte flyplasser etter trafikkvolum, flyenes kapasitetsutnytting mv.
Modulen viser også flyplassenes markedsandel av passasjertrafikken og endringen i trafikkvolum siste år.
Velg flyplass i tabellhodet. Figurene oppdateres etter de valg du gjør - men viser max 6 flyplasser.
Datagrunnlaget er hentet fra luftfartsstatistikken i Statistisk sentralbyrå.
Flere moduler som belyser passasjertrafikken ved flyplassene finnes fra menylinjen nedenfor.

Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneFlyplasser
SammenlikneUtvikling
  Transport:
Modulene under Transport viser et utvalg reiselivsrelevant transportstatistikk - med en regional dimensjon.Forløpig er det lagt inn moduler for passasjertrafikken ved flyplassene og trafikken med Hurtigruta. Mer kommer.
Flere moduler med transportstatistikk finnes fra menyen i toppmargen - under Transport.
     
     
     
Tabell 1. Antall passasjerer, flybevegelser, kapasitetsutnytting mv. Valgte flyplasser. 2019    
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Du kan velge flyplasser med filterknappene Velg Flyplasser i tabellhodet
Bruk modulen til å sammenlikne et lite antall flyplasser - og bruk heller "Benchmarking" dersom du vil rangere et større antall flyplasser.
Figurene viser max 6 flyplasser.
     
     
Antall passasjerer. Valgte flyplasser. 2019
The chart showing 00 Landet series, 01 Moss Rygge series, 03 Oslo Gardermoen series, 05 Fagernes Leirin series, 07 Sandefjord Torp series, 08 Notodden series.
  Kapasitetsutnytting flyseter. Valgte flyplasser. 2019
The chart showing 00 Landet series, 01 Moss Rygge series, 03 Oslo Gardermoen series, 05 Fagernes Leirin series, 07 Sandefjord Torp series, 08 Notodden series.
  Passasjerer per fly. Valgte flyplasser. 2019
The chart showing 00 Landet series, 01 Moss Rygge series, 03 Oslo Gardermoen series, 05 Fagernes Leirin series, 07 Sandefjord Torp series, 08 Notodden series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss