Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Vintersesongen  > Din region > Hotellenes losjiøkonomi
Modulen belyser hotellenes losjiøkonomi for vintersesongen januar-april 2019 - sammenliknet med samme periode 2018.
Modulen viser losjiøkonomiske nøkkeltall, romutnytting og hotellmarkedet fordelt etter gjestenes formål med oppholdet.
Velg region i boksen nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region.
Tabellene er interaktive og kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende/synkende.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke.
Skip Navigation Links
Oversyn
Overnattingsmarkeder
Hotellenes Losjiøkonomi
Markedsstruktur
Vintersesongen:
Flere moduler med oppsummerende overnattingsstatistikk for vintersesongen finnes fra menyen i toppmargen - under "Vinter". Der ligger moduler som viser utviklingen for din region og moduler som sammenlikner og rangerer regioner.
     
  Velg Fylke >>>            Velg region >>>       << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region. Januar-april 2019 og 2018
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
2019 
2018 
2017 
Absolutt 
Prosent 
2019 
2018 
LandetLosjiinntekt 1000kr4 409 9074 251 2694 031 770158 6383,7100,0100,0
LandetKr. per overnatting668656647111,70,00,0
LandetKr. per solgt rom954939925151,60,00,0
LandetKr. per disp. rom46846345261,20,00,0
LandetKr. per gjest1 1581 1331 097252,20,00,0
LandetHoteller (antall)891882909101,1100,0100,0
LandetRom (antall)78 48776 58274 4141 9052,5100,0100,0
LandetSenger (antall)168 219161 244156 2906 9754,3100,0100,0
LandetRom-døgn9 418 4629 189 8858 929 646228 5772,5100,0100,0
LandetSolgte rom4 623 1834 527 8094 357 94495 3742,1100,0100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 1.1  Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring 2019/2018. Prosent
The chart showing 2020 series.
     
     
Tabell 2. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region. Januar-april 2019 og 2018
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2019 
2018 
2017 
LandetKaputnytting rom (%)49,1049,3048,80
LandetKaputnytting senger (%)32,7033,5033,20
LandetOppholdstid per gjest1,731,731,70
LandetOppholdstid for nordmenn1,631,641,63
LandetOppholdstid for utlendinger2,182,121,98
LandetOvernattinger per solgt rom1,431,431,43
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 2.1  Kapasitetsutnytting. 2019 og 2018. Prosent
The chart showing 2018 series, 2019 series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region. Januar-april 2019 og 2018
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
Betyd ning 2019*) Prosent 
2019 (Descending)
2018 
2017 
Antall 
Prosent 
2019 
2018 
Landet.I alt 6 603 7076 476 9176 229 266126 7902,0100,00100,00100,0
LandetKurs/Ferie3 973 6093 899 2003 748 64074 4091,9100,00100,0060,2
LandetKurs/Yrke3 618 9123 576 0693 490 97842 8431,2100,00100,0054,8
LandetFerie_Fritid2 984 7952 900 8452 738 28883 9502,9100,00100,0045,2
LandetYrke2 630 0982 577 7142 480 62652 3842,0100,00100,0039,8
LandetKurs_Konf988 814998 3551 010 352-9 541-1,0100,00100,0015,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 3.1  Hotellovernattinger etter formål. 2019. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss