Statistikknett Trøndelag   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Trøndelag finner du reiselivsstatistik for regioner i Trøndelag. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Trøndelag. Du kommer tibake til denne startsiden for Trøndelag fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620006 44600,0
55_5620016 6351892,9
55_5620026 7911562,4
55_5620036 534-257-3,8
55_5620046 468-66-1,0
55_5620056 551831,3
55_5620066 9483976,1
55_5620077 1982503,6
55_5620087 211130,2
55_5620097 037-174-2,4
55_5620107 113761,1
55_5620117 4203074,3
55_5620127 488680,9
55_5620137 6631752,3
55_5620148 1244616,0
55_5620157 997-127-1,6
55_5620168 4084115,1
55_5620178 6051972,3
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.

Trøndelag hadde 8 408 sysselsatte i overnatting og serveringsvirksomhet i 2016. Det utgjorde 3,7 prosent av den samlede sysselsettingen i landsdelen. Sysselsettingen økte med 5,1 prosent eller 411 personer i 2016 - ifølge den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra SSB - og har økt jevnt det siste tiåret.

Trøndelag hadde 1309 aktive bedrifter i overnatting og serveringsvirksomhet ved inngangen til 2017. Tallet på registrerte bedrifter har økt jevnt de siste årene.

Overnattings og serveringsnæringen i Trøndelag hadde en driftsmargin på 4,7 prosent i 2015 - som var høyere enn landsgjennomsnittet på 2,0 prosent. Egenkapitalen utgjorde 25 prosent av den samlede kapitalinnsatsen - og avkastningen på egenkapitalen var 33 prosent- som var klart høyere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent.
Regnskapsstatistikk for 2016 publiseres av SSB først våren 2018.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2016
[Collapse]0005 Trøndelag
2016
I alt225 118
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske8 201
05-09 Bergverk og Utvinning1 720
10-33 Industri17 797
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon2 390
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet19 253
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon27 614
49-53 Transport og lagring10 805
55-56 Overnatting og servering8 408
55 Overnatting2 508
56 Servering5 900
58-63 Informasjon og kommunikasjon5 709
64-66 Finansiering og forsikring3 661
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift14 470
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting11 041
84 Offentlig administrasjon, forsvar13 332
85 Undervisning23 586
86-88 Helse og sosialtjenester48 470
90-99 Personlig tjenesteyting7 532

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2016
[Collapse]0005 Trøndelag
2016
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske3,6
05-09 Bergverk og Utvinning0,8
10-33 Industri7,9
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,1
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet8,6
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon12,3
49-53 Transport og lagring4,8
55-56 Overnatting og servering3,7
55 Overnatting1,1
56 Servering2,6
58-63 Informasjon og kommunikasjon2,5
64-66 Finansiering og forsikring1,6
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift6,4
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,9
84 Offentlig administrasjon, forsvar5,9
85 Undervisning10,5
86-88 Helse og sosialtjenester21,5
90-99 Personlig tjenesteyting3,3

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2016. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200392800,0
55_562004916-12-1,3
55_562005936202,2
55_562006996606,4
55_5620071 035393,9
55_5620081 055201,9
55_5620091 083282,7
55_5620101 081-2-0,2
55_5620111 114333,1
55_5620121 092-22-2,0
55_5620131 135433,9
55_5620141 197625,5
55_5620151 240433,6
55_5620161 290504,0
55_5620171 309191,5
55_5620181 333241,8
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Trøndelag
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
2010201120122013201420152016
Driftsmargin3,03,93,23,84,04,75,3
Resultatgrad5,04,25,13,94,86,97,3
Totalrentabilitet9,78,89,87,79,212,112,1
Egenkapitalrentabilitet25,618,824,715,123,733,031,4
Egenkapitalandel24,224,924,926,224,525,426,1
Likviditetsgrad1,011,001,001,061,151,071,10
Antall foretak573567622638693766780
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Trøndelag lages av Regio AS  - og er finansiert av Trøndelag Reiseliv AS
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk