Statistikknett Trøndelag   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Trøndelag finner du reiselivsstatistik for regioner i Trøndelag. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Trøndelag. Du kommer tibake til denne startsiden for Trøndelag fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - og blir ikke oppdatert med statistikk for regioner og kommuner fra januar 2020. Mer informasjon her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620006 44600,0
55_5620016 6351892,9
55_5620026 7911562,4
55_5620036 534-257-3,8
55_5620046 468-66-1,0
55_5620056 551831,3
55_5620066 9483976,1
55_5620077 1982503,6
55_5620087 211130,2
55_5620097 037-174-2,4
55_5620107 113761,1
55_5620117 4203074,3
55_5620127 488680,9
55_5620137 6631752,3
55_5620148 1244616,0
55_5620157 997-127-1,6
55_5620168 4084115,1
55_5620178 6051972,3
55_5620188 528-77-0,9
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.
Og: Regnskapsstatistikken i SSB har lang produksjonstid - og publiseres mer enn 2 år etter regnskapåret.

OBS: Det er brudd i sysselsettingsstatistikken mellom 2014 og 2015. Det har trukket sysselsettingen ned i 2015.

Husk: Store deler av serveringsnæringen er knyttet til betjening av lokal befolkning - og ikke turister.
På den annen side: Turismen skaper sysselsetting, bedrifter og inntekter også i andre næringer enn overnatting og servering.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2018
[Collapse]0005 Trøndelag
2018
I alt232 129
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske8 204
05-09 Bergverk og Utvinning1 892
10-33 Industri17 476
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon2 622
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet20 762
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon27 842
49-53 Transport og lagring10 737
55-56 Overnatting og servering8 528
55 Overnatting2 531
56 Servering5 997
58-63 Informasjon og kommunikasjon6 065
64-66 Finansiering og forsikring3 605
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift15 317
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting11 460
84 Offentlig administrasjon, forsvar13 315
85 Undervisning24 724
86-88 Helse og sosialtjenester50 097
90-99 Personlig tjenesteyting8 012

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2018
[Collapse]0005 Trøndelag
2018
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske3,5
05-09 Bergverk og Utvinning0,8
10-33 Industri7,5
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,1
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet8,9
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon12,0
49-53 Transport og lagring4,6
55-56 Overnatting og servering3,7
55 Overnatting1,1
56 Servering2,6
58-63 Informasjon og kommunikasjon2,6
64-66 Finansiering og forsikring1,6
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift6,6
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,9
84 Offentlig administrasjon, forsvar5,7
85 Undervisning10,7
86-88 Helse og sosialtjenester21,6
90-99 Personlig tjenesteyting3,5

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2018. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200392800,0
55_562004916-12-1,3
55_562005936202,2
55_562006996606,4
55_5620071 035393,9
55_5620081 055201,9
55_5620091 083282,7
55_5620101 081-2-0,2
55_5620111 114333,1
55_5620121 092-22-2,0
55_5620131 135433,9
55_5620141 197625,5
55_5620151 240433,6
55_5620161 290504,0
55_5620171 309191,5
55_5620181 333241,8
55_5620191 365322,4
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Trøndelag
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
20102011201220132014201520162017
Driftsmargin3,03,93,23,84,04,75,34,4
Resultatgrad5,04,25,13,94,86,97,310,4
Totalrentabilitet9,78,89,87,79,212,112,115,8
Egenkapitalrentabilitet25,618,824,715,123,733,031,436,8
Egenkapitalandel24,224,924,926,224,525,426,133,9
Likviditetsgrad1,011,001,001,061,151,071,101,12
Antall foretak573567622638693766780808
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Trøndelag lages av Regio AS  - og er finansiert av Trøndelag Reiseliv AS
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk