Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men inntil videre legger vi ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Mer informasjon her
   
Hytteturisme  > Hytteareal  > Din region
Modulen rangerer kommuner og fylker etter areal brukt til hytter og fritidsbygg.
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå - Arealbruk
Areal brukt til hytter og frityidsbygg er også regnet som andel av samlet areal i regionene.
Fra menyen nedenfor finnes modul med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
SammenlikneRegioner
  Hyttebestand:
Modulene under Hyttebestand viser antallet hytter i regionene - og regionenes andel av hyttebestanden i eget fylke, egen landsdel og på landsbasis. Dessuten er hyttene fordelt etter byggeår. 
Flere moduler med statistikk om hytteturisme finnes fra menyen i toppmargen - under Hytteturisme.
Flere moduler som belyser Hyttebestanden finnes fra menylinjen til venstre.
     
     
  Velg regionalt nivå >>>
   Velg Fylke >>>  


  <<  For å se bare kommuner eller regioner innen et fylke
- Velg Fylke i boksen til venstre
     
     
Tabell 1. Areal brukt til hytter og fritidsboliger. 2017
Region/Kommune 
År 
Areal brukt til hytte 
Samlet areal 
Hytte areal. Km2 (Descending)
Hytte areal - Andel. Prosent 
Oppland201753,390,21225192,1
Buskerud201748,660,32614910,7
Hedmark201737,010,13527397,9
Hordaland201732,180,20915433,7
Sør-Trøndelag201730,970,16418839,4
Nordland201730,570,07938486,5
Telemark201729,190,19115295,9
Østfold201722,520,5384186,6
Vest-Agder201719,290,2657274,2
Møre og Romsdal201719,220,12715100,3
Aust-Agder201719,150,2099157,0
Rogaland201718,600,1989376,5
Akershus201717,240,3514917,9
Vestfold201715,610,7022224,9
Nord-Trøndelag201715,010,06722426,9
Troms201713,790,05325862,8
Sogn og Fjordane201711,040,05918616,3
Finnmark20179,810,02048625,9
Oslo20171,230,271454,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 

     
     

Areal brukt til hytter og fritidsbygg. 2017. Km2
The chart showing Series 1 series.
  Andel av samlet areal brukt til hytter og fritidsbygg. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
   
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss