Statistikknett Reiseliv ... Temasider - sammenlikne regioner   

Skip Navigation Links
Virker ikke valgboksene? Se her
Reiselivets betydning  
Modulen viser et utvalg indikatorer på reiselivets betydning i kommuner og regioner. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - men bearbeidet av Statistikknett.
Tabellene rangerer fylker, regioner og kommuner mv etter et utvalg indikatorer
Velg regionalt nivå til venstre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du også velge fylke i valgboksen til høyre.
Moduler for andre temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere og mer omfattende moduler om Reiselivets betydning på www.statistikknett.no  
 
  Velg regionalt nivå:  
Velg Fylke     >>>   
   

 

  1. Hotellovernattinger mv. per innbygger

 
Tabell 1.1 belyser omfanget av den kommersielle overnattingsvirksomheten i forhold til befolkningen i regionene. Dette kan være en indikator på hvor mye kommersiell overnattingsvirksomhet betyr for den regionale økonomien.
 
 
Tabell 1.1. Overnattinger per innbygger og losjiinntekter per innbygger. Valgte regioner. 2017
Komm Navn Nr 
Overnattinger per innbygger 
Hotellenes Losjiinntekt per innbygger 
Hoteller (Descending)
Camping og Hyttegrender 
Samlet marked 
Kroner 
0500 Oppland7,36,813,93 424
0300 Oslo7,20,47,75 133
1900 Troms6,81,78,54 205
1400 Sogn og Fjordane6,86,713,04 564
2000 Finnmark6,52,38,74 155
1200 Hordaland5,31,46,53 407
0600 Buskerud4,73,58,22 500
1800 Nordland4,53,07,33 084
5000 Trøndelag4,21,64,42 028
1500 Møre og Romsdal3,82,35,82 362
0200 Akershus3,60,23,82 478
1000 Vest-Agder3,61,95,82 128
0400 Hedmark3,52,45,91 863
1100 Rogaland3,20,94,12 108
0800 Telemark2,83,76,41 447
0700 Vestfold2,72,65,51 459
0900 Aust-Agder1,84,76,91 188
0100 Østfold 1,41,32,8889
1700 Nord-Trøndelag 0,0 0,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hotellovernattinger per innbygger. Valgte regioner. 2017

The chart showing Series 1 series.
  Samlede overnattinger per innbygger. Valgte regioner. 2017
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  2. Private hytter per innbygger og landareal mv

 
Tabell 2.1 belyser antall private hytter i forhold til antall innbyggere, landarealet og antall boliger for fastboende i regionene. Hytter per innbyggere kan være en indikator på hvor mye turismen knyttet til private hytter betyr for den regionale økonomien.
 
 
Tabell 2.1. Hyttetetthet. Hytter per innbyggger, per landareal og per bolig. Valgt region
Region 
År 
Hytter per: 
100 innbyggere (Descending)
Km2 
100 Boliger 
Oppland201725,82,150,0
Hedmark201717,91,334,5
Telemark201717,42,234,6
Buskerud201716,53,335,4
Aust-Agder201715,12,130,8
Finnmark201714,70,227,9
Nordland201711,60,822,4
Vest-Agder201710,42,922,4
Sogn og Fjordane201710,20,619,6
Troms20177,70,514,8
Møre og Romsdal20177,01,314,2
Østfold20176,85,114,7
Hordaland20175,92,112,3
Vestfold20175,76,612,3
Rogaland20173,92,28,8
Akershus20172,43,25,8
Oslo20170,35,30,7
Nord-Trøndelag20170,00,824,6
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hytter per 100 innbyggere. 2017
The chart showing Series 1 series.
  Hytter per kvadratkilometer landareal. 2017
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  3. Sysselsetting

 
Tabell 3.1 viser hvor mye sysselsettingen i overnattings- og serveringsnæringen betyr i forhold til samlet sysselsetting i regionene. Dette kan være en indikator på hvor mye reiselivet betyr for den lokale sysselsettingen. 
 
 
Tabell 3.1. Sysselsetting i Overnattings og Serveringsnæringen. Antall og betydning. 2017 
Region 
Antall sysselsatte 
Andel av samlet sysselsetting. Prosent 
55-56 Overnatting og servering 
55 Overnatting 
56 Servering 
55-56 Overnatting og servering (Descending)
55 Overnatting 
56 Servering 
0300 Oslo21 3353 97717 3584,560,853,71
1900 Troms3 5241 2142 3104,171,442,73
1600 Sør-Trøndelag 6 6821 8764 8064,011,132,89
0500 Oppland3 3771 6371 7403,881,882,00
1000 Vest-Agder3 1088042 3043,570,922,65
0600 Buskerud4 4051 7252 6803,501,372,13
2000 Finnmark1 2865876993,461,581,88
1200 Hordaland8 6932 6526 0413,421,042,38
0200 Akershus9 1622 3566 8063,390,872,52
1800 Nordland3 8521 6572 1953,321,431,89
1100 Rogaland7 5661 9625 6043,230,842,40
0900 Aust-Agder1 5114411 0703,160,922,24
0800 Telemark2 3516901 6613,150,922,22
1400 Sogn og Fjordane1 6979567413,111,751,36
1700 Nord-Trøndelag 1 9236751 2483,071,081,99
0700 Vestfold3 1449662 1782,940,902,04
0400 Hedmark2 4088371 5712,780,971,81
1500 Møre og Romsdal3 4001 3042 0962,681,031,65
0100 Østfold 3 0986082 4902,620,512,10
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
55 Overnattingsvirksomhet. Andel av samlet sysselsetting. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  56 Serveringsvirksomhet. Andel av samlet sysselsetting. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  4. Bedrifter

 
Tabell 4.1 viser hvor mye bedrifter i overnattings- og serveringsnæringen betyr i forhold til samlet antall bedrifter i regionene. Dette kan være en indikator på hvor mye reiselivet betyr for den lokale næringsvirksomheten.  
 
 
Tabell 4.1. Bedrifter i Overnattings og Serveringsnæringen. Antall og betydning. 2018
Region 
Antall bedrifter 
Andel av samlet bedriftsbestand. Prosent 
55-56 Overnatting og servering 
55 Overnatting 
56 Servering 
55-56 Overnatting og servering (Descending)
55 Overnatting 
56 Servering 
1800 Nordland9143705443,621,472,16
2000 Finnmark3131371763,441,511,94
0300 Oslo2 8821382 7443,260,163,10
1400 Sogn og Fjordane4442491953,031,701,33
1900 Troms5111753363,021,031,99
0500 Oppland7092954142,891,201,69
0800 Telemark5441434012,850,752,10
1100 Rogaland1 2861711 1152,760,372,39
1200 Hordaland1 3773031 0742,750,602,14
1600 Sør-Trøndelag 1 3333131 0202,730,642,09
0900 Aust-Agder341832582,690,652,03
1500 Møre og Romsdal7492524972,660,901,77
0600 Buskerud8211996222,520,611,91
0100 Østfold 741756662,480,252,23
1000 Vest-Agder5031014022,430,491,94
0400 Hedmark5241343902,330,591,73
0700 Vestfold604915132,290,351,95
0200 Akershus1 261881 1732,080,151,94
1700 Nord-Trøndelag 0000,000,000,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
55 Overnattingsvirksomhet. Andel av samlet bedriftsbestand. 2018. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  56 Serveringsvirksomhet. Andel av samlet bedriftsbestand. 2018. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  5. Omsetning skapt av overnattingsturismen

 
Tabellen nedenfor rangerer regionene etter omsetning skapt av overnattingsturismen.
Beregningene er basert på forutsetninger om forbruk per overnatting mv.   Se: Se Beregningsopplegg   og Forutsetninger og forbehold  
Tallene må brukes med forsiktighet. De er ment som regneeksempler og indikatorer - og er ikke nøyaktige.
Modulen omfatter bare regioner som har minst 3 hoteller - og der det dermed kan gis omsetningstall foTabellen og figurene i denne modulen omfatter bare de regioner som har minst 3 hoteller - og der det dermed kan gis omsetningstall for hotellene. Legg merke til at for enkelte av disse regionene kan det ikke gis tall for camping/hyttegrender. Da er kolonnen for Camping/Hyttegrender = 0. Det betyr at for disse regionene kommer ikke eventuell omsetning skapt av overnattinger ved camping/hyttegrender med i totaltallene. 
 
 
Tabell 5.1. Omsetning skapt av overnattingsturismen. Valgt region. 2016 
Region 
Omsetning etter overnattingsmåte. Mill. kroner 
Omsetning per innbygger. Kroner (Descending)
Ialt 
Hoteller 
Camping og Hyttegrender 
Private Hytter 
Oppland3 8981 8345821 48220 632
Sogn og Fjordane2 0371 37226639818 594
Finnmark1 3028706336817 186
Troms2 4421 87311345714 861
Oslo9 4869 2561626814 408
Buskerud3 9122 0954431 37414 089
Nordland3 3432 0132811 04913 821
Sør-Trøndelag3 7892 5802021 00712 091
Hordaland6 0984 84027198711 807
Hedmark2 2309252101 09511 416
Telemark1 90574324192211 046
Nord-Trøndelag1 41478010253210 370
Aust-Agder1 17837822957210 176
Vest-Agder1 7849611886359 764
Møre og Romsdal2 5271 6981976339 527
Rogaland3 6442 8991515947 751
Akershus4 5773 9192154437 699
Vestfold1 5051 06504406 144
Østfold1 5287591616075 272
 Beregnet av Statistikknett - Basert på grunndata fra Statistisk sentralbyrå
Se Beregningsopplegg   -  forutsetninger og forbehold
 
 
Omsetning skapt av overnattingsturisme - per innbygger. 2016. Kroner. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Samlet omsetning skapt av overnattingsturismen. 2016. Mill. kroner. Valgt region.
The chart showing Series 1 series.
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss