Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
  Oppdatert for januar-oktober  
 
 > Regionale inndelinger
Statistikknett publiserer reiselivsstatistikken på flere regionale nivåer:
Fylker, landsdeler, reiselivsregioner og kommuner.

Regionale inndelinger fra 2021
Regioner
De regionale inndelingene er endret fra og med 2021.
Fra og med 2021 publiseres statistikken basert på SSBs nye Standard for Reiselivsregioner  
Standarden inndeler landet i 67 regioner.
I prinsippet skal det kunne gis statistikk for både hoteller og campingplasser/hyttegrender for disse regionene. I praksis gjør kravene til konfidensialitet at det likevel ikke kan publiseres fullstendige tall for alle regioner for alle måneder.
På Statistikknett finnes tall for Reiselivsregionene i modulene med statistikk for FYLKER og REGIONER.
Mer informasjon om regionene

Kommuner
Fra 2021 publiseres det også statistikk for et utvalg på om lag 255 kommuner og kommunegrupperinger. Dette er imidlertid en mer begrenset statistikk som bare viser samlede kommersielle overnattinger. Den kan ikke fordeles på hoteller og camping/hyttegrender - og gir dermed heller ikke tall for hotellenes losjiøkonomi.
I praksis gjør også her kravene til konfidensialitet at det ikke kan publiseres tall for alle kommuner for alle måneder.
På Statistikknett finnes tall for kommunene i egne og mer begrensede moduler med statistikk for KOMMUNER.
Mer informasjon om kommuneneRegionale inndelinger brukt til og med året 2019:
Regioner og kommuner
På Statistikknett finner du statistikk for regioner og utvalgte kommuner innenfor fylkene.
De regionale inndelingene er valgt i samråd med fylkeskommuner og reiselivsorganisasjoner.
Ønskene om gode regionale inndelinger brytes imidlertid mot Statistisk sentralbyrås krav om konfidensialitet i statistikken.
SSBs krav er at det skal være minst 3 bedrifter i en region for at statistikk skal kunne gis.
Det betyr at det ikke kan gis tall for alle kommuner.
Det betyr også at enkelte regionale inndelinger er annerledes og mer sammensatt enn lokale brukere skulle ønske.
Vi får dessverre ikke gjort noe med dette på Statistikknett.
Antall bedrifter i regionene endrer seg imidlertid over tid - og vi forsøker å rette svakheter i den regionale inndelingen etter hvert som det blir mulig.

Regionale inndelinger for de enkelte fylkene mv finnes fra lenkene nedenfor.
Østfold
Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Telemark
Vestfold 
Sørlandet Fjord Norge
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal 
Trøndelag
 
Nord-Norge
 
         
Landsdeler
Landsdelene er satt sammen av hele fylker
Indre Østlandet = Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark. (OBS:Hele Telemark og Buskerud er regnet med her)
Oslofjord-regionen = Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold
Sørlandet = Aust-Agder og Vest-Agder
Fjord Norge (Vestlandet) = Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
Trøndelag = Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Nord-Norge = Nordland, Troms og Finnmark
 
 


Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Kontaktinformasjon      Om Oss