Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
 
Regionale inndelinger 2000-2019

Statistikknett publiserte fram til 2019 statistikk for regioner og utvalgte kommuner innenfor fylkene.
De regionale inndelingene er valgt i samråd med fylkeskommuner og reiselivsorganisasjoner.
Ønskene om gode regionale inndelinger brytes imidlertid mot Statistisk sentralbyrås krav om konfidensialitet i statistikken.
SSBs krav er at det skal være minst 3 bedrifter i en region for at statistikk skal kunne gis.
Det betyr at det ikke kan gis tall for alle kommuner.
Det betyr også at enkelte regionale inndelinger er annerledes og mer sammensatt enn lokale brukere skulle ønske.
Vi får dessverre ikke gjort noe med dette på Statistikknett.
Antall bedrifter i regionene endrer seg imidlertid over tid - og vi forsøker å rette svakheter i den regionale inndelingen etter hvert som det blir mulig.

Regionale inndelinger for de enkelte fylkene mv finnes fra lenkene nedenfor.
Østfold
Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Telemark
Vestfold 
Sørlandet Fjord Norge
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal 
Trøndelag
 
Nord-Norge
 
         
Landsdeler
Landsdelene er satt sammen av hele fylker
Indre Østlandet = Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark. (OBS:Hele Telemark og Buskerud er regnet med her)
Oslofjord-regionen = Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold
Sørlandet = Aust-Agder og Vest-Agder
Fjord Norge (Vestlandet) = Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
Trøndelag = Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Nord-Norge = Nordland, Troms og Finnmark
 
 


Publiseringskalender