Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
Om Statistikknett  > Regionale inndelinger

Statistikknett publiserer reiselivsstatistikken på flere regionale nivåer:
Fylker, landsdeler, reiselivsregioner og kommuner.

Regioner og kommuner
På Statistikknett finner du statistikk for regioner og utvalgte kommuner innenfor fylkene.
De regionale inndelingene er valgt i samråd med fylkeskommuner og reiselivsorganisasjoner.
Ønskene om gode regionale inndelinger brytes imidlertid mot Statistisk sentralbyrås krav om konfidensialitet i statistikken.
SSBs krav er at det skal være minst 3 bedrifter i en region for at statistikk skal kunne gis.
Det betyr at det ikke kan gis tall for alle kommuner.
Det betyr også at enkelte regionale inndelinger er annerledes og mer sammensatt enn lokale brukere skulle ønske.
Vi får dessverre ikke gjort noe med dette på Statistikknett.
Antall bedrifter i regionene endrer seg imidlertid over tid - og vi forsøker å rette svakheter i den regionale inndelingen etter hvert som det blir mulig.

Regionale inndelinger for de enkelte fylkene mv finnes fra lenkene nedenfor.
Østfold
Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Telemark
Vestfold 
Sørlandet Fjord Norge
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal 
Trøndelag
 
Nord-Norge
 
         
Landsdeler
Landsdelene er satt sammen av hele fylker
Indre Østlandet = Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark. (OBS:Hele Telemark og Buskerud er regnet med her)
Oslofjord-regionen = Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold
Sørlandet = Aust-Agder og Vest-Agder
Fjord Norge (Vestlandet) = Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
Trøndelag = Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Nord-Norge = Nordland, Troms og Finnmark
Om Statistikknett
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller og campingplasser
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for reiselivsnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger

 Statistikknett er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og lim inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
 Gjør analyser av reiselivet i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
 Statistikknett kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.     
     
     
     
     
     
     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss