Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
Samlet kommersielt marked - innhold og bruk
Samlet kommersielt marked er her definert som summen av overnattinger ved hoteller + campingplasser og hyttegrender.
For fylker og landsdeler er også overnattinger ved vandrerhjem regnet med.
Statistikken for vandrerhjem brytes ikke ned på regioner og kommuner innen fylkene. Det betyr at for regioner og kommuner er vandrerhjemmene ikke regnet med i tallene.

For de fleste større regioner kan det alltid gis tall både for hoteller og for camping/hyttegrender. Da kommer alle disse overnattingsformene med under samlet marked - og tabellene gir et riktig bilde av utviklingen gjennom årets måneder - og fra år til år.

Men:
For noen mindre regioner kan det ikke gis tall både for hoteller og for camping/hyttegrender. For disse regionene er det bare de oppgitte overnattingsformene som kommer med under samlet marked. Det betyr at samlet marked ikke alltid gir et riktig bilde av de samlede overnattingene.

Det er SSB og deres krav om konfidensialitet som bestemmer om det kan oppgis tall for en region. Kravet er normalt at det skal være minst 3 åpne bedrifter med i statistikken for å kunne gi tall.
Antall åpne bedrifter kan variere mellom månedene og kan endre seg fra år til år. Det betyr at for noen regioner er det slik at det kan gis tall for det ene året og ikke det neste - og for noen måneder men ikke andre.

Dette betyr også at hva som kommer med under samlet marked for en region kan variere melom månedene - og også fra år til år. Det er viktig å ta hensyn til dette når man bruker tabellene for samlet marked.

En oversikt over hva som dekkes under samlet marked for en konkret region får du ved å se på overnattingstabellene under DinRegion. Der ser du hvilke overnattingsformer som dekkes for den enkelte regionen - og dermed hva som kommer med i samlet marked. (Overnattingsformer uten dekning kommer ut ned bare "0" i tabellene).
Store endringer i samlet marked fra år til år og fra måned til måned kan skyldes at dekningen i tabellene varierer.
Om Statistikknett
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller og campingplasser
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for reiselivsnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger

 Statistikknett er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og lim inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
 Gjør analyser av reiselivet i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
 Statistikknett kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.     
     
     
     
     
     
     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss