Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
Analyse
Statistikknett utarbeider også analyser av regionalt reiseliv.
Her kommer et sett standardiserte analyser - og et utvalg moduler som er spesialtilpasset regionale behov.

RegionProfiler
Her finner du oppsummerende analyser for en valgt region.
Velg region og få samlet oversikt over struktur og utvikling på overnattingsmarkedet og hotellenes losjiøkonomi.
RegionProfilene kan også lages spesifikt for din region med analytiske kommentarer.
De kan lenkes opp mot eksterne nettsider. Slik kan du kan gjøre en RegionProfil for din region tilgjengelig direkte fra ditt eget nettsted. Kostnaden for en slik løsning er kr. 10.000 for første år - og deretter kr. 5.000 per år.
RegionProfilene kan også endres slik at innholdet passer bedre med egne behov. Ta kontakt om aktuelle løsninger.
RegionProfilene bør også ses i sammenheng med MarkedsProfilene - som også har en regional dimensjon.

MarkedsProfiler
Her finner du oppsummerende analyser for utenlandsmarkedene.
Velg et marked og få samlet oversikt over utvikling i trafikkvolum og betydning, sesongstruktur og sesongutvikling for markedet - og hvordan trafikkvolum og betydning for markedet fordeler seg på fylker, landsdeler, regioner og kommuner. 
Du kan også velge en region for å se utvikling og sesongmønster for markedet i valgt region.

Historiske Oversikter
Her finner du tabeller og figurer som viser den langsiktige markedsutviklingen i norsk hotellnæring for perioden 1960-2018.
Tallene er brudt ned på fylker og landsdeler.

Byer og distrikter > Noen perspektiver
Hotellmarked i byer og distrikter - en sammenlikning 2004-2018
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss