Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men inntil videre legger vi ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Mer informasjon her
   
Økonomi og Lønnsomhet  > Sysselsetting
Overnattings- og Serveringsnæringen
 > Sammenlikne regioner
I denne modulen kan du sammenlikne antall sysselsatte i Overnattings- og serveringsnæringen i valgte regioner.
Modulen viser også endringen i sysselsettingen og regionenes andel av sysselsettingn i landet, eget fylke og egen landsdel.
Overnattings og serveringsnæringen er også delt opp i næringene Overnatting og Servering.
Den åpner med å vise tall for Overnattings- og serveringsnæringen samlet.
Velg annen næringsgruppe i det grå feltet nedenfor. Tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt næring.
Velg fylke med valgboksen i det grå feltet nedenfor - og velg regioner innen fylket med valgknappen i tabellhodene. 
Datagrunnlaget er hentet fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken til Statistisk sentralbyrå
Flere moduler som belyser sysselsettingen i Overnattings og Serveringsnæringen finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Økonomi og Lønnsomhet:
Flere moduler med statistikk for økonomi og lønnsomhet finnes fra menyen i toppmargen - under Økonomi /Lønnsomhet. Der ligger moduler som viser utviklingen for din region og moduler som sammenlikner og rangerer regioner.
     
 Velg Fylke >>   Velg Næring >>  
     
Tabell 1. Antall sysselsatte og endring mv i valgt næring og valgte regioner. 2018    
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Med valgboksen "Velg Fylke" over til venstre kan du velge regioner innen ett fylke. Dette valget gjelder for begge tabeller.

Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du deretter velge regioner innen fylket.

Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.

Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner. Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i tabellen.
 
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking.
     
     
Endring i antall sysselsatte siste år i valgt næring og valgte regioner. 2018
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Prosentvis endring i sysselsetting siste år i valgt næring og valgte regioner. 2018. Prosent
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Antall sysselsatte i valgt næring og valgte regioner. 2018
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     
     
Andel av sysselsetting på landsdbasis. Valgt næring og valgte regioner. 2018. Prosent
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Andel av sysselsetting i egen landsdel. Valgt næring og valgte regioner. 2018. Prosent
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Andel av sysselsetting i eget fylke. Valgt næring og valgte regioner. 2018. Prosent
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss