Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
Sommersesongen Juni-august
 Temaside: Kommersielle overnattinger - Sommersesongen  

DinRegion > Sommertabeller med struktur og utvikling for en valgt region
1. Din Region > Sommersesongen Juni-August 2019 og 2018
2. Din Region > Utvikling 2010-2019
3. Din Region > Lange linjer > Utvikling 2000-2019
X. Se også hytteformidling

Benchmarking > Rangering av regioner
4. Benchmarking > Rangering av fylker, regioner, kommuner og landsdeler
5. Benchmarking > Rangering av regioner og kommuner innen en valgt landsdel
6. Benchmarking > Rangering av bykommuner

Sammenlikne Regioner > Sammenlikne struktur og utvikling i utvalgte regioner
7. Sammenlikne Regioner > Sammenlikne utvalgte regioner for siste år
8. Sammenlikne Utvikling > Sammenlikne utviklingen i utvalgte regioner

Sommersesongen Mai-september 

DinRegion > Sommertabeller med struktur og utvikling for en valgt region
1. Din Region > Sommersesongen Mai-September 2019 og 2018
2. Din Region > Utvikling 2011-2019

Benchmarking > Rangering av regioner
4. Benchmarking > Rangering av fylker, regioner, kommuner og landsdeler
5. Benchmarking > Rangering av regioner og kommuner innen en valgt landsdel
6. Benchmarking > Rangering av bykommuner

Sammenlikne Regioner > Sammenlikne struktur og utvikling i utvalgte regioner
7. Sammenlikne Regioner > Sammenlikne utvalgte regioner for siste år

Internasjonale Perspektiver > Norge og Norden
8. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. Sommer. 2017-2019
9. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. Sommer. 2019
11. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. Sommer 2019

Endringer og feil i datagrunnlaget

  Sommersesongen > Om innholdet:
Her ligger moduler som oppsummerer struktur og utvikling i marked og losjiøkonomi for overnattings-bedriftene for sommeren 2019 - med sammenlikninger mot tidligere år.
Det er laget tabellsett både for sommersesongen juni-august og for den lengre sesongen mai-september. 
I Oversiktstabellene øverst velger du region og får en samlet oversikt over overnattingsmarkeder og hotellenes losjiøkonomi for regionen. Dessuten finner du der tabeller som rangerer fylker, regioner og kommuner etter overnattingsvolum, losjiinntekt, pris per rom mv.
Bruk disse for kjapp oversikt.
I modulene 1-3 Din Region... velger du en region og får mer detaljerte tabeller og figurer for denne regionen.
Modulene åpner med å vise overnattingsmarkeder. Losjiøkonomi og aggregerte markeder kan velges fra ny undermeny på modulene.
I modulene 4-6 Benchmarking ...ligger tabeller og figurer som rangerer regioner etter markedsvolum, endring mv.
Fra menyen åpnes modul som viser HotellMarked. Losjiøkonomi, samlet marked og andre temaområder kan velges fra ny undermeny på modulene.
I modul 7-8 Sammenlikne Regioner... ligger tabeller og figurer der du kan sammenlikne struktur og utvikling i utvalgte regioner. Fra menyen åpnes modul som viser HotellMarked. Losjiøkonomi, samlet marked og andre temaområder kan velges fra ny undermeny på modulene.

Mer om modultyper
 
   
     
     
   
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss