Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
Oppdatert med tall for november 2019  -  Neste oppdateringer finner du her
Status Januar - november. 2019
 Temaside: Kommersielle overnattinger - Status hittil i år  

DinRegion > Status - utvikling og framskrivninger for en valgt region
1. Din Region > Januar-november 2019 sammenliknet med samme periode 2018
2. Din Region > Framskrivninger for 2019

Benchmarking > Rangering av regioner
4. Benchmarking > Rangering av fylker, regioner, kommuner og landsdeler
5. Benchmarking > Rangering av regioner og kommuner innen en valgt landsdel
6. Benchmarking > Rangering av bykommuner

Sammenlikne Regioner > Sammenlikne struktur og utvikling i utvalgte regioner
7. Sammenlikne Regioner > Sammenlikne utvalgte regioner for siste år

Internasjonale Perspektiver > Norge og Norden
8. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. Hittil i år. 2019 og 2018
9. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. Hittil i år. 2019 og 2018
10. Nordiske land. Hotellovernattinger etter marked. 2000-2019
11. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2019

Endringer og feil i datagrunnlaget
  Status hittil i år > Om innholdet:
Her ligger moduler som oppsummerer struktur og utvikling i marked og losjiøkonomi for overnattings-bedriftene hittil i 2019 - sammenliknet med samme periode forrige år. 
I Oversiktstabellene øverst velger du region og får en samlet oversikt over overnattingsmarkeder og hotellenes losjiøkonomi for regionen. Dessuten finner du der tabeller som rangerer fylker, regioner og kommuner etter overnattingsvolum, losjiinntekt, pris per rom mv.
Bruk disse for kjapp oversikt.
I modulene 1-2 Din Region... velger du en region og får mer detaljerte tabeller og figurer for denne regionen.
Modul 1 viser tall for hittil i år sammenliknet med samme periode året før. Den åpner med å vise overnattings-markeder. Losjiøkonomi og aggregerte markeder kan velges fra ny undermeny på modulen.
I Modul 2 finner du tabeller og figurer med fremskrivninger for siste år - sammenliknet med tidligere år. Fra menyen åpnes modul som viser HotellMarked. Losjiøkonomi, samlet marked og andre temaområder kan velges fra ny undermeny på modulene.
I modulene 4-6 Benchmarking ...ligger tabeller og figurer som rangerer regioner etter markedsvolum, endring mv. Fra menyen åpnes modul som viser HotellMarked. Losjiøkonomi, samlet marked og andre temaområder kan velges fra ny undermeny på modulene.
I modul 7-8 Sammenlikne Regioner... ligger tabeller og figurer der du kan sammenlikne struktur og utvikling i utvalgte regioner. Fra menyen åpnes modul som viser HotellMarked. Losjiøkonomi, samlet marked og andre temaområder kan velges fra ny undermeny på modulene

Mer om modultyper

     
   
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss