Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering.
Mer informasjon her
   
Vinter Oktober-april  > Sammenlikne regioner > Campingplasser og hyttegrender
I denne modulen kan du sammenlikne overnattinger ved camping/hyttegrender i valgte regioner.
I utgangspunktet viser modulen regioner i Østfold fylke
Velg annet fylke i tabelloverskriften på tabell 1.
Velg regioner innen fylket med filterknappen "Velg Regioner" i tabellhodet. 
Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke
Du kan også velge andre år i tabelloverskriften.
Flere moduler med sammenlikning av valgte regioner finnes fra lenkene nedenfor.
Skip Navigation Links
HotellMarked
HotellØkonomi
HotellFormål
Camping og Hytter
Samlet Marked
  Vintersesongen:
Flere moduler med oppsummerende overnattingsstatistikk for vintersesongen finnes fra menyen i toppmargen - under "Vinter". Der ligger moduler som viser utviklingen for din region og moduler som sammenlikner og rangerer regioner.
     
Tabell 1. Campingplasser og hyttegrender*). Overnattinger for valgte regioner i  
 Oktober-april   
   
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
*) For fylker og landsdeler er også overnattinger ved vandrerhjem regnet med.
OBS: Baltikum er også regnet med i Øst-Europa.
  Med valgboksene i tabelloverskriften kan du velge årgang og fylke. Disse valgene gjelder for begge tabeller.

Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du velge regioner innen fylket.

Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.

Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner. Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i tabellen.
 
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking.

Figurene viser max 6 regioner
     
     
Fig 1. Overnattinger i alt. Valgte regioner
The chart showing I alt series.
  Fig 2. Norske overnattinger. Valgte regioner
The chart showing Norge series.

  Fig 3. Utenlandske overnattinger. Valgte regioner
The chart showing Utland i alt series.
     
     
Tabell 2. Campingplasser og hyttegrender*). Overnattinger etter detaljerte markeder for valgte regioner. Oktober-april i valgt år    
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
*) For fylker og landsdeler er også overnattinger ved vandrerhjem regnet med.
  OBS: Årgang og fylke velges i tabell 1 ovenfor - og dette valget gjelder også for tabell 2.

Regioner velges separat i tabell 1 og 2
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss