Statistikknett Fjord Norge   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Fjord Norge finner du reiselivsstatistik for regioner i Fjord Norge. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Fjord Norge. Du kommer tibake til denne startsiden for Fjord Norge fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
Virker ikke valgboksene? Se her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200018 86300,0
55_56200118 915520,3
55_56200218 814-101-0,5
55_56200318 210-604-3,2
55_56200418 130-80-0,4
55_56200518 037-93-0,5
55_56200618 9168794,9
55_56200720 4391 5238,1
55_56200820 325-114-0,6
55_56200919 360-965-4,8
55_56201020 0596993,6
55_56201120 4934342,2
55_56201220 298-195-1,0
55_56201320 4561580,8
55_56201421 2638074,0
55_56201520 159-1 104-5,2
55_56201620 6675082,5
55_56201721 3566893,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
OBS: Det er brudd i sysselsettingsstatistikken mellom 2014 og 2015. Det har trukket sysselsettingen ned i 2015.
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.
Og: Regnskapsstatistikken i SSB har lang produksjonstid - og publiseres mer enn 2 år etter regnskapåret.

OBS: Det er brudd i sysselsettingsstatistikken mellom 2014 og 2015. Det har trukket sysselsettingen ned i 2015.

Husk: Store deler av serveringsnæringen er knyttet til betjening av lokal befolkning - og ikke turister.
På den annen side: Turismen skaper sysselsetting, bedrifter og inntekter også i andre næringer enn overnatting og servering.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2017
[Collapse]0004 Fjord Norge
2017
I alt669 825
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske18 522
05-09 Bergverk og Utvinning29 320
10-33 Industri70 333
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon8 651
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet55 680
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon80 763
49-53 Transport og lagring37 341
55-56 Overnatting og servering21 356
55 Overnatting6 874
56 Servering14 482
58-63 Informasjon og kommunikasjon14 535
64-66 Finansiering og forsikring9 473
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift36 296
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting30 285
84 Offentlig administrasjon, forsvar34 433
85 Undervisning55 598
86-88 Helse og sosialtjenester141 330
90-99 Personlig tjenesteyting22 760
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2017
[Collapse]0004 Fjord Norge
2017
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2,8
05-09 Bergverk og Utvinning4,4
10-33 Industri10,5
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,3
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet8,3
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon12,1
49-53 Transport og lagring5,6
55-56 Overnatting og servering3,2
55 Overnatting1,0
56 Servering2,2
58-63 Informasjon og kommunikasjon2,2
64-66 Finansiering og forsikring1,4
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift5,4
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,5
84 Offentlig administrasjon, forsvar5,1
85 Undervisning8,3
86-88 Helse og sosialtjenester21,1
90-99 Personlig tjenesteyting3,4
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2017. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620032 51300,0
55_5620042 499-14-0,6
55_5620052 567682,7
55_5620062 650833,2
55_5620072 7571074,0
55_5620082 719-38-1,4
55_5620092 813943,5
55_5620102 878652,3
55_5620112 975973,4
55_5620123 032571,9
55_5620133 2171856,1
55_5620143 3731564,9
55_5620153 5932206,5
55_5620163 673802,2
55_5620173 7901173,2
55_5620183 856661,7
55_5620193 931752,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Fjord Norge
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
2010201120122013201420152016
Driftsmargin2,83,74,14,13,52,00,8
Resultatgrad4,86,36,05,95,92,89,4
Totalrentabilitet7,58,07,57,88,04,49,2
Egenkapitalrentabilitet14,514,312,314,015,36,622,2
Egenkapitalandel28,332,833,133,131,031,832,8
Likviditetsgrad1,121,111,151,101,161,151,13
Antall foretak1 4061 4431 5961 6751 7891 9212 104
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Fjord Norge lages av Regio AS  - og er finansiert av fylkeskommunene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal - og Fjord Norge AS.
Regionene i Rogaland og Hordaland er finansiert direkte av destinasjonsselskapene
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk