Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
Oppdatert med fylkestall og utvalgte regioner/kommuner for juli 2020  -  Neste oppdateringer finner du her
Månedstabeller 2020
 Temaside: Kommersielle overnattinger - Måneder 2020   (mobilvennlig)

DinRegion > Månedstabeller med struktur og utvikling for en valgt region
1. Din Region > Måneder i 2020 sammenliknet med samme måned forrige år

Benchmarking > Rangering av regioner
4. Benchmarking > Rangering av fylker, regioner, kommuner og landsdeler . 2020

Internasjonale Perspektiver > Norge og Norden
8. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. Måneder. 2018 - 2020
9. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. Måneder. 2018 - 2020
10. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. Måneder. 2020Månedstabeller 2019
 Temaside: Kommersielle overnattinger - Måneder 2019  (mobilvennlig)

DinRegion > Månedstabeller med struktur og utvikling for en valgt region
1. Din Region > Måneder i 2019 sammenliknet med samme måned 2018
2. Din Region > Utvikling 2010-2019
3. Din Region > Månedsprofiler > Utvikling gjennom årets måneder

Benchmarking > Rangering av regioner
4. Benchmarking > Rangering av fylker, regioner, kommuner og landsdeler
5. Benchmarking > Rangering av regioner og kommuner innen en valgt landsdel
6. Benchmarking > Rangering av bykommuner

Sammenlikne Regioner > Sammenlikne struktur og utvikling i utvalgte regioner
7. Sammenlikne Regioner > Sammenlikne utvalgte regioner for siste år  Månedstabeller > Om innholdet:
Her ligger moduler som viser struktur og utvikling i marked og losjiøkonomi for overnattingsbedriftene for månedene i 2018 og 2019 - med sammenlikninger mot tidligere år. Modulene åpner med å vise siste tilgjengelige måned. Andre måneder kan velges i menyene. 
I Oversiktstabellene øverst velger du region og får en samlet oversikt over overnattingsmarkeder og hotellenes losjiøkonomi for regionen. Bruk disse for kjapp oversikt.
I modulene 1-3 Din Region... velger du en region og får mer detaljerte tabeller og figurer for denne regionen. Modulene åpner med å vise overnattingsmarkeder. Losjiøkonomi og andre temaområder kan velges fra ny undermeny på modulene.
I modulene 4-6 Benchmarking ...ligger tabeller og figurer som rangerer regioner etter markedsvolum, endring mv.
Fra menyen åpnes modul som viser HotellMarked. Losjiøkonomi, samlet marked og andre temaområder kan velges fra ny undermeny på modulene.
I modul 7-8 Sammenlikne Regioner... ligger tabeller og figurer der du kan sammenlikne struktur og utvikling i utvalgte regioner. Fra menyen åpnes modul som viser HotellMarked. Losjiøkonomi, samlet marked og andre temaområder kan velges fra ny undermeny på modulene.

Mer om modultyper

     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss