Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
Årsoppsummering. 2018
 Temaside: Kommersielle overnattinger - Året 2018  

DinRegion > Årstabeller med struktur og utvikling for en valgt region
1. Din Region > Året 2018 sammenliknet med året 2017
2. Din Region > Utvikling 2010-2018
3. Din Region > Lange linjer > Utvikling 2000-2018
X. Se også hytteformidling

Benchmarking > Rangering av regioner
4. Benchmarking > Rangering av fylker, regioner, kommuner og landsdeler
5. Benchmarking > Rangering av regioner og kommuner innen en valgt landsdel
6. Benchmarking > Rangering av bykommuner

Sammenlikne Regioner > Sammenlikne struktur og utvikling i utvalgte regioner
7. Sammenlikne Regioner > Sammenlikne utvalgte regioner for siste år
8. Sammenlikne Utvikling > Sammenlikne utviklingen i utvalgte regioner

Byer og distrikter > Noen perspektiver
9. Hotellmarked i byer og distrikter - en sammenlikning 2004-2018

Internasjonale Perspektiver > Norge og Norden
10. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. 2015-2018
11. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. 2018
12. Nordiske land. Hotellovernattinger etter marked. 2000-2018
13. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2018RegionProfiler og MarkedsProfiler
Sjekk også ut våre RegionProfiler og MarkedsProfiler. De ligger under Analyse i hovedmenyen i toppmargen.
 RegionProfiler  gir deg samlet oversikt over utvikling i marked og losjiøkonomi i en valgt region
 MarkedsProfiler  gir deg en samlet oversikt over utvikling, sesongmønster og regional fordeling for et valgt marked.

Basistabeller
Det lages fortsatt et sett av basistabeller i Excel - for de som foretrekker dette.
Til Basistabeller Året  Årsoppsummering > Om innholdet:
Her ligger moduler som oppsummerer struktur og utvikling i marked og losjiøkonomi for overnattings-bedriftene for året 2016 - med sammenlikninger mot tidligere år.
I Oversiktstabellene øverst velger du region og får en samlet oversikt over overnattingsmarkeder og hotellenes losjiøkonomi for regionen. Dessuten finner du der tabeller som rangerer fylker, regioner og kommuner etter overnattingsvolum, losjiinntekt, pris per rom mv.
Bruk disse for kjapp oversikt.
I modulene 1-3 Din Region... velger du en region og får mer detaljerte tabeller og figurer for denne regionen.
Modulene åpner med å vise overnattingsmarkeder. Losjiøkonomi og aggregerte markeder kan velges fra ny undermeny på modulene.
I modulene 4-6 Benchmarking ...ligger tabeller og figurer som rangerer regioner etter markedsvolum, endring mv.
Fra menyen åpnes modul som viser HotellMarked. Losjiøkonomi, samlet marked og andre temaområder kan velges fra ny undermeny på modulene.
I modul 7-8 Sammenlikne Regioner... ligger tabeller og figurer der du kan sammenlikne struktur og utvikling i utvalgte regioner. Fra menyen åpnes modul som viser HotellMarked. Losjiøkonomi, samlet marked og andre temaområder kan velges fra ny undermeny på modulene.

Mer om modultyper

     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss