Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Internasjonale perspektiver  > Turistbalanser i Norden
Modulen belyser turistbalansen mellom Norge og de andre nordiske landene.
Modulen viser balansen mellom nordmenns overnattinger i de nordiske land og overnattinger fra disse landene i Norge.
Du finner en tabell og figurer for hvert land - og tabellene er brudt ned på type overnatting.
Datagrunnlaget er hentet fra statistikkbyråene i de nordiske landene.
OBS > Moduler med mer detaljert oversikt over norsk turisme i de enkelte land finnes fra undermenyen nedenfor


Skip Navigation Links
Sverige
Danmark
Finland
Nordmenn i Norden
Turistbalanser
  Internasjonale perspektiver
Datagrunnlaget  beskrives her
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Modulene under Internasjonale perspektiver belyser hvordan norsk reiselivsnæring hevder seg i konkurransen om den internasjonale turismen.
   
Tabell 1. Norske overnattinger i Sverige og svenske overnattinger i Norge - etter overnattingsmåte. 2008-2018
År (Ascending)
Samlet kommersielt marked 
Hoteller 
Camping og hytter mv 
Nordmenn i Sverige 
Svensker i Norge 
Balanse 
Nordmenn i Sverige 
Svensker i Norge 
Balanse 
Nordmenn i Sverige 
Svensker i Norge 
Balanse 
20082 681 4701 060 969-1 620 501950 086579 329-370 7571 731 384481 640-1 249 744
20092 918 0251 030 416-1 887 6091 055 889568 062-487 8271 862 136462 354-1 399 782
20103 176 6101 098 411-2 078 1991 098 250601 797-496 4532 078 360496 614-1 581 746
20113 219 2491 047 093-2 172 1561 070 661610 446-460 2152 148 588436 647-1 711 941
20123 294 1291 151 042-2 143 0871 162 768707 737-455 0312 131 361443 305-1 688 056
20133 260 8311 137 843-2 122 9881 197 015701 287-495 7282 063 816436 556-1 627 260
20143 264 1911 189 395-2 074 7961 159 233726 249-432 9842 104 958463 146-1 641 812
20153 482 6701 269 983-2 212 6871 218 179752 929-465 2502 264 491517 054-1 747 437
20163 414 1421 388 844-2 025 2981 197 467804 784-392 6832 216 675584 060-1 632 615
20173 350 4241 377 594-1 972 8301 208 050763 488-444 5622 142 374614 106-1 528 268
20183 537 4921 332 954-2 204 5381 140 173726 874-413 2992 397 319606 080-1 791 239
Kilde: SSB og SCB  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
Tabellen belyser balansen mellom norsk turisme til Sverige og svensk turisme til Norge.
Kolonnene viser nordmenns overnattinger ved kommersielle overnattingsstederi Sverige og svenskenes overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i Norge.
Balansen viser svenske overnattinger i Norge minus norske overnattinger i Sverige. Balansen er altså negativ hvis det er færre svenske overnattinger i Norge enn norske overnattinger i Sverige.

Figurene nedenfor bygger på tabellen. Balansen er skalert mot høyre akse.

Kolonnen for "Camping og hytter mv" omfatter alle andre overnattingsformer enn hotell.
     
     
Samlet kommersielt marked. Norske overnattinger i Sverige og svenske overnattinger i Norge. 2008-2018.
The Chart Title chart showing Nordmenn i Sverige series, Svensker i Norge series, Balanse series.
  Hoteller. Norske overnattinger i Sverige og svenske overnattinger i Norge. 2008-2018.
The chart showing Nordmenn i Sverige series, Svensker i Norge series, Balanse series.
  Camping og hyttegrender mv. Norske overnattinger i Sverige og svenske overnattinger i Norge. 2008-2018.
The chart showing Nordmenn i Sverige series, Svensker i Norge series, Balanse series.
     
     
Tabell 2. Norske overnattinger i Danmark og danske overnattinger i Norge - etter overnattingsmåte. 2008-2018
År (Ascending)
Samlet kommersielt marked 
Hoteller 
Camping og hytter mv 
Nordmenn i Danmark 
Dansker i Norge 
Balanse 
Nordmenn i Danmark 
Dansker i Norge 
Balanse 
Nordmenn i Danmark 
Dansker i Norge 
Balanse 
20082 280 0511 220 009-1 060 042790 795540 630-250 1651 489 256679 379-809 877
20092 085 7321 193 047-892 685753 820512 279-241 5411 331 912680 768-651 144
20102 228 7111 139 986-1 088 725833 960519 076-314 8841 394 751620 910-773 841
20112 386 7241 042 359-1 344 365915 371491 279-424 0921 471 353551 080-920 273
20122 375 8341 085 299-1 290 535940 358516 216-424 1421 435 476569 083-866 393
20132 397 7861 047 078-1 350 708930 650452 340-478 3101 467 136594 738-872 398
20142 499 081979 733-1 519 348928 933414 360-514 5731 570 148565 373-1 004 775
20152 606 590992 894-1 613 696932 272425 847-506 4251 674 318567 047-1 107 271
20162 522 2671 054 854-1 467 413871 363483 750-387 6131 650 904571 104-1 079 800
20172 388 208998 951-1 389 257864 597429 131-435 4661 523 611569 820-953 791
20182 302 174970 861-1 331 313870 949424 081-446 8681 431 225546 780-884 445
Kilde: Statistics Denmark og SSB  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
Tabellen belyser balansen mellom norsk turisme til Danmark og dansk turisme til Norge.
Kolonnene viser nordmenns overnattinger ved kommersielle overnattingsstederi Danmark og danskenes overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i Norge.
Balansen viser danske overnattinger i Norge minus norske overnattinger i Danmark. Balansen er altså negativ hvis det er færre danske overnattinger i Norge enn norske overnattinger i Danmark.

Figurene nedenfor bygger på tabellen. Balansen er skalert mot høyre akse.

Kolonnen for "Camping og hytter mv" omfatter alle andre overnattingsformer enn hotell.
     
     
Samlet kommersielt marked. Norske overnattinger i Danmark og danske overnattinger i Norge. 2008-2018.
The Chart Title chart showing Nordmenn i Danmark series, Dansker i Norge series, Balanse series.
  Hoteller. Norske overnattinger i Danmark og danske overnattinger i Norge. 2008-2018.
The chart showing Nordmenn i Danmark series, Dansker i Norge series, Balanse series.
  Camping og hyttegrender mv. Norske overnattinger i Danmark og danske overnattinger i Norge. 2008-2018.
The chart showing Nordmenn i Danmark series, Dansker i Norge series, Balanse series.
     
     
Tabell 3. Norske overnattinger i Finland og finske overnattinger i Norge - etter overnattingsmåte. 2012-2018
År (Ascending)
Samlet kommersielt marked 
Hoteller 
Camping og hytter mv 
Nordmenn i Finland 
Finner i Norge 
Balanse 
Nordmenn i Finland 
Finner i Norge 
Balanse 
Nordmenn i Finland 
Finner i Norge 
Balanse 
2012182 639142 785-39 854142 21678 871-63 34540 42363 91423 491
2013174 147165 902-8 245135 131110 275-24 85639 01655 62716 611
2014178 956173 827-5 129142 018117 458-24 56036 93856 36919 431
2015185 995179 175-6 820143 695122 047-21 64842 30057 12814 828
2016180 818201 38520 567141 951136 693-5 25838 86764 69225 825
2017196 127194 993-1 134157 414118 431-38 98338 71376 56237 849
2018192 941203 99011 049151 098123 732-27 36641 84380 25838 415
Kilde: Statistics Finland og SSB  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
Tabellen belyser balansen mellom norsk turisme til Finland og finsk turisme til Norge.
Kolonnene viser nordmenns overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i Finland og finnenes overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i Norge.
Balansen viser finske overnattinger i Norge minus norske overnattinger i Finland. Balansen er altså negativ hvis det er færre finske overnattinger i Norge enn norske overnattinger i Finland.

Figurene nedenfor bygger på tabellen. Balansen er skalert mot høyre akse.

Kolonnen for "Camping og hytter mv" omfatter alle andre overnattingsformer enn hotell.
     
     
Samlet kommersielt marked. Norske overnattinger i Finland og finske overnattinger i Norge. 2012-2018.
The Chart Title chart showing Nordmenn i Finland series, Finner i Norge series, Balanse series.
  Hoteller. Norske overnattinger i Finland og finske overnattinger i Norge. 2012-2018.
The chart showing Nordmenn i Finland series, Finner i Norge series, Balanse series.
  Camping og hyttegrender mv. Norske overnattinger i Finland og finske overnattinger i Norge. 2012-2018.
The chart showing Nordmenn i Finland series, Finner i Norge series, Balanse series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss