Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
   
Økonomi og Lønnsomhet  > Bedrifter
Bedriftsstruktur
 > Sammenlikne Utvikling
I denne modulen kan du sammenlikne utviklingen i Overnatting- og Serverings betydning for bedriftsbestanden i valgte regioner.
Modulen viser andel bedrifter i valgte regioner og valgt næring for årene 2003-2019.
Overnattings og serveringsnæringen er delt opp i næringene Overnatting og Servering.
Den åpner med å vise tall for Overnattings- og serveringsnæringen samlet.
For undergruppene 55 Overnatting og 56 Servering finnes separate tall bare tilbake til 2008.
Datagrunnlaget er hentet fra den registerbaserte bedriftsstatistikken til Statistisk sentralbyrå.
Velg fylke og næring med valgboksen i det grå feltet nedenfor - og velg regioner innen fylket med valgknappen i tabellhodet. 
Flere moduler som belyser bedriftsbestanden i Overnattings og Serveringsnæringen finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Økonomi og Lønnsomhet:
Flere moduler med statistikk for økonomi og lønnsomhet finnes fra menyen i toppmargen - under Økonomi /Lønnsomhet. Der ligger moduler som viser utviklingen for din region og moduler som sammenlikner og rangerer regioner.
     
 Velg Fylke >>     Velg Næring >>  
Tabell 1. Bedriftsstruktur Andel bedrifter i valgt næring. 2003-2019. Prosent    
  Med valgboksen "Velg Fylke" over til venstre kan du velge regioner innen ett fylke. Dette valget gjelder for begge tabeller.

Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du deretter velge regioner innen fylket.

Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.

Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner. Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i tabellen.
 
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking.
     
     
     
  Andel bedrifter i valgt næring og valgte regioner. 2003-2019. Prosent
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.

     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss