Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Årsoppsummering 2018  > Din region > Hotellenes losjiøkonomi
Denne modulen belyser hotellenes losjiøkonomi for året 2018 - sammenliknet med året 2017.
Modulen viser losjiøkonomiske nøkkeltall, romutnytting og hotellmarkedet fordelt etter gjestenes formål med oppholdet.
Velg region i boksen nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region.
Tabellene er interaktive og kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende/synkende.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke.
Skip Navigation Links
Oversyn
Overnattingsmarkeder
Hotellenes Losjiøkonomi
Markedsstruktur
Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
  Velg Fylke >>>            Velg region >>>       << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region. 2018 og 2017
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2018/2017 
Markedsandel % 
2018 
2017 
2016 
Absolutt 
Prosent 
2018 
2017 
LandetLosjiinntekt 1000kr15 149 69114 705 37613 742 032444 3153,0100,0100,0
LandetKr. per overnatting63863260771,10,00,0
LandetKr. per solgt rom960946903141,50,00,0
LandetKr. per disp. rom53152949210,30,00,0
LandetKr. per gjest1 025991973343,40,00,0
LandetHoteller (antall)914935961-22-2,3100,0100,0
LandetRom (antall)78 19776 11576 3542 0822,7100,0100,0
LandetSenger (antall)168 026159 367160 4298 6595,4100,0100,0
LandetRom-døgn28 541 81027 781 80827 945 507760 0022,7100,0100,0
LandetSolgte rom15 784 34115 547 20315 220 949237 1381,5100,0100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 1.1  Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring 2018/2017. Prosent
The chart showing 2019 series.
     
     
Tabell 2. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region. 2018 og 2017
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2018 
2017 
2016 
LandetKaputnytting rom (%)55,3056,0054,50
LandetKaputnytting senger (%)38,7040,0038,50
LandetOppholdstid per gjest1,601,571,60
LandetOppholdstid for nordmenn1,591,571,59
LandetOppholdstid for utlendinger1,661,571,63
LandetOvernattinger per solgt rom1,501,501,49
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 2.1  Kapasitetsutnytting. 2018 og 2017. Prosent
The chart showing 2018 series, 2019 series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region. 2018 og 2017
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2018/2017 
Markedsandel % 
Betyd ning 2018*) Prosent 
2018 (Descending)
2017 
2016 
Antall 
Prosent 
2018 
2017 
Landet.I alt 23 727 12923 280 04722 623 150447 0821,9100,00100,00100,0
LandetKurs/Ferie15 069 03314 756 96014 748 329312 0732,1100,00100,0063,5
LandetFerie_Fritid12 253 34711 900 19611 861 402353 1513,0100,00100,0051,6
LandetKurs/Yrke11 473 77111 379 85110 761 74893 9200,8100,00100,0048,4
LandetYrke8 658 0858 523 0877 874 821134 9981,6100,00100,0036,5
LandetKurs_Konf2 815 6862 856 7642 886 927-41 078-1,4100,00100,0011,9
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 3.1  Hotellovernattinger etter formål. 2018. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss