Statistikknett Østfold   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Østfold finner du reiselivsstatistik for regioner i Østfold. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Østfold. Du kommer tibake til denne startsiden for Østfold fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
Virker ikke valgboksene? Se her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620002 74300,0
55_5620012 8541114,1
55_5620022 806-48-1,7
55_5620032 720-86-3,1
55_5620042 773532,0
55_5620052 714-59-2,1
55_5620062 687-27-1,0
55_5620072 96828110,5
55_5620083 024561,9
55_5620092 830-194-6,4
55_5620102 895652,3
55_5620112 861-34-1,2
55_5620122 916551,9
55_5620132 91930,1
55_5620143 0721535,2
55_5620152 967-105-3,4
55_5620162 97250,2
55_5620173 0981264,2
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.

Østfold hadde 2972 sysselsatte i overnatting og serveringsvirksomhet i 2016. Det utgjorde 2,5 prosent av den samlede sysselsettingen i fylket. Sysselsettingen økte med 0,2 prosent eller 5 personer i 2016 - i følge den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra SSB.

Østfold hadde 723 aktive bedrifter i overnatting og serveringsvirksomhet ved inngangen til 2017. Tallet på registrerte bedrifter har økt kraftig de siste årene.

Overnattings og serveringsnæringen i Østfold hadde en driftsmargin på 1,6 prosent i 2015 - som var lavere enn landsgjennomsnittet på 2,0 prosent. Egenkapitalen utgjorde 29 prosent av den samlede kapitalinnsatsen - og avkastningen på egenkapitalen var 6,1 prosent- som var lavere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent.
Regnskapsstatistikk for 2016 publiseres av SSB først våren 2018. 
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2016
[Collapse]0100 Østfold
2016
I alt116 625
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2 169
05-09 Bergverk og Utvinning146
10-33 Industri13 057
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1 153
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet11 533
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon17 164
49-53 Transport og lagring4 872
55-56 Overnatting og servering2 972
55 Overnatting642
56 Servering2 330
58-63 Informasjon og kommunikasjon2 142
64-66 Finansiering og forsikring1 056
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift5 550
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting5 257
84 Offentlig administrasjon, forsvar7 047
85 Undervisning9 313
86-88 Helse og sosialtjenester28 147
90-99 Personlig tjenesteyting4 072

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2016
[Collapse]0100 Østfold
2016
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske1,9
05-09 Bergverk og Utvinning0,1
10-33 Industri11,2
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,0
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet9,9
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon14,7
49-53 Transport og lagring4,2
55-56 Overnatting og servering2,5
55 Overnatting0,6
56 Servering2,0
58-63 Informasjon og kommunikasjon1,8
64-66 Finansiering og forsikring0,9
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift4,8
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,5
84 Offentlig administrasjon, forsvar6,0
85 Undervisning8,0
86-88 Helse og sosialtjenester24,1
90-99 Personlig tjenesteyting3,5

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2016. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200352300,0
55_562004534112,1
55_562005544101,9
55_562006542-2-0,4
55_562007559173,1
55_562008542-17-3,0
55_562009567254,6
55_562010581142,5
55_562011578-3-0,5
55_562012589111,9
55_562013615264,4
55_562014650355,7
55_562015684345,2
55_562016717334,8
55_56201772360,8
55_562018741182,5
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Østfold
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
2010201120122013201420152016
Driftsmargin-5,20,9-0,1-0,71,11,62,9
Resultatgrad-6,30,1-1,3-1,51,11,85,1
Totalrentabilitet-8,62,6-0,1-0,32,94,19,9
Egenkapitalrentabilitet-156,6-5,7-22,4-8,82,76,126,6
Egenkapitalandel7,217,113,830,527,128,626,6
Likviditetsgrad1,031,101,091,110,940,890,93
Antall foretak213207259276296327377
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Østfold lages av Regio AS  - og er fra 2016 finansiert av VisitØstfold
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk