Statistikknett Østfold   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Østfold finner du reiselivsstatistik for regioner i Østfold. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Østfold. Du kommer tibake til denne startsiden for Østfold fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - og blir ikke oppdatert med statistikk for regioner og kommuner fra januar 2020. Mer informasjon her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620002 74300,0
55_5620012 8541114,1
55_5620022 806-48-1,7
55_5620032 720-86-3,1
55_5620042 773532,0
55_5620052 714-59-2,1
55_5620062 687-27-1,0
55_5620072 96828110,5
55_5620083 024561,9
55_5620092 830-194-6,4
55_5620102 895652,3
55_5620112 861-34-1,2
55_5620122 916551,9
55_5620132 91930,1
55_5620143 0721535,2
55_5620152 967-105-3,4
55_5620162 97250,2
55_5620173 0981264,2
55_5620183 2481504,8
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.
Og: Regnskapsstatistikken i SSB har lang produksjonstid - og publiseres mer enn 2 år etter regnskapåret.

OBS: Det er brudd i sysselsettingsstatistikken mellom 2014 og 2015. Det har trukket sysselsettingen ned i 2015.

Husk: Store deler av serveringsnæringen er knyttet til betjening av lokal befolkning - og ikke turister.
På den annen side: Turismen skaper sysselsetting, bedrifter og inntekter også i andre næringer enn overnatting og servering.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2018
[Collapse]0100 Østfold
2018
I alt120 672
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2 241
05-09 Bergverk og Utvinning127
10-33 Industri13 334
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1 309
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet12 218
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon17 297
49-53 Transport og lagring5 049
55-56 Overnatting og servering3 248
55 Overnatting665
56 Servering2 583
58-63 Informasjon og kommunikasjon2 186
64-66 Finansiering og forsikring997
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift5 913
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting5 300
84 Offentlig administrasjon, forsvar7 311
85 Undervisning9 745
86-88 Helse og sosialtjenester28 921
90-99 Personlig tjenesteyting4 404

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2018
[Collapse]0100 Østfold
2018
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske1,9
05-09 Bergverk og Utvinning0,1
10-33 Industri11,0
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,1
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet10,1
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon14,3
49-53 Transport og lagring4,2
55-56 Overnatting og servering2,7
55 Overnatting0,6
56 Servering2,1
58-63 Informasjon og kommunikasjon1,8
64-66 Finansiering og forsikring0,8
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift4,9
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,4
84 Offentlig administrasjon, forsvar6,1
85 Undervisning8,1
86-88 Helse og sosialtjenester24,0
90-99 Personlig tjenesteyting3,6

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2018. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200352300,0
55_562004534112,1
55_562005544101,9
55_562006542-2-0,4
55_562007559173,1
55_562008542-17-3,0
55_562009567254,6
55_562010581142,5
55_562011578-3-0,5
55_562012589111,9
55_562013615264,4
55_562014650355,7
55_562015684345,2
55_562016717334,8
55_56201772360,8
55_562018741182,5
55_56201974760,8
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Østfold
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
20102011201220132014201520162017
Driftsmargin-5,20,9-0,1-0,71,11,62,90,4
Resultatgrad-6,30,1-1,3-1,51,11,85,13,1
Totalrentabilitet-8,62,6-0,1-0,32,94,19,94,3
Egenkapitalrentabilitet-156,6-5,7-22,4-8,82,76,126,66,7
Egenkapitalandel7,217,113,830,527,128,626,635,6
Likviditetsgrad1,031,101,091,110,940,890,931,06
Antall foretak213207259276296327377402
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Østfold lages av Regio AS  - og er fra 2016 finansiert av VisitØstfold
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk