Statistikknett Buskerud   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Buskerud finner du reiselivsstatistik for regioner i Buskerud. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Buskerud. Du kommer tibake til denne startsiden for Buskerud fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
Virker ikke valgboksene? Se her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620003 90200,0
55_5620013 687-215-5,5
55_5620023 727401,1
55_5620033 789621,7
55_5620043 825361,0
55_5620053 887621,6
55_5620063 804-83-2,1
55_5620074 1183148,3
55_5620083 894-224-5,4
55_5620093 811-83-2,1
55_5620103 779-32-0,8
55_5620113 8801012,7
55_5620123 943631,6
55_5620134 1051624,1
55_5620144 141360,9
55_5620153 981-160-3,9
55_5620164 2262456,2
55_5620174 4051794,2
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.

Buskerud hadde drøyt 4 226 sysselsatte i overnatting og serveringsvirksomhet i 2016. Det utgjorde 3,4 prosent av den samlede sysselsettingen i fylket. Sysselsettingen økte med 6,2 prosent eller 245 personer i 2016 - ifølge den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra SSB.

Buskerud hadde 821 aktive bedrifter i overnatting og serveringsvirksomhet ved inngangen til 2017. Tallet på registrerte bedrifter har økt jevnt de siste årene.

Overnattings og serveringsnæringen i Buskerud hadde en driftsmargin på 5,4 prosent i 2015 - som var høyere enn landsgjennomsnittet på 2,0 prosent. Egenkapitalen utgjorde 26 prosent av den samlede kapitalinnsatsen - og avkastningen på egenkapitalen var på 22,5 prosent- som var høyere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent.
Regnskapsstatistikk for 2016 publiseres av SSB først våren 2018.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2016
[Collapse]0600 Buskerud
2016
I alt124 597
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2 156
05-09 Bergverk og Utvinning240
10-33 Industri14 814
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1 584
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet13 733
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon19 123
49-53 Transport og lagring5 074
55-56 Overnatting og servering4 226
55 Overnatting1 750
56 Servering2 476
58-63 Informasjon og kommunikasjon1 714
64-66 Finansiering og forsikring1 133
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift6 662
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting6 404
84 Offentlig administrasjon, forsvar6 436
85 Undervisning8 741
86-88 Helse og sosialtjenester26 913
90-99 Personlig tjenesteyting4 685

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2016
[Collapse]0600 Buskerud
2016
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske1,7
05-09 Bergverk og Utvinning0,2
10-33 Industri11,9
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,3
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet11,0
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon15,3
49-53 Transport og lagring4,1
55-56 Overnatting og servering3,4
55 Overnatting1,4
56 Servering2,0
58-63 Informasjon og kommunikasjon1,4
64-66 Finansiering og forsikring0,9
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift5,3
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting5,1
84 Offentlig administrasjon, forsvar5,2
85 Undervisning7,0
86-88 Helse og sosialtjenester21,6
90-99 Personlig tjenesteyting3,8

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2016. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200365400,0
55_56200466391,4
55_562005661-2-0,3
55_56200666100,0
55_562007700395,9
55_562008685-15-2,1
55_562009716314,5
55_56201072040,6
55_562011738182,5
55_56201274791,2
55_562013739-8-1,1
55_562014760212,8
55_562015777172,2
55_562016805283,6
55_562017821162,0
55_56201882100,0
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Buskerud
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
2010201120122013201420152016
Driftsmargin1,93,12,31,92,35,44,0
Resultatgrad1,22,72,91,61,55,64,5
Totalrentabilitet3,96,15,74,13,79,67,6
Egenkapitalrentabilitet3,814,411,44,83,722,517,0
Egenkapitalandel18,719,822,322,925,026,328,8
Likviditetsgrad0,820,880,880,880,941,091,09
Antall foretak300303337359391418469
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Buskerud lages av Regio AS  - og er finansiert av Buskerud fylkeskommune
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk